Ilmasto mielessä ja kielessä (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2023-2024 , AY00AM50
Opiskele ilmastoasioita uudesta näkökulmasta!

Ilmastonmuutos on enemmän kuin pelkkää tietoa ja numeroita. Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa sinuun ja muihin ympärilläsi? Mitä tunteita se herättää? Tämä uusi ja innostava verkkokurssi avaa ilmastonmuutoksen aivan uudesta näkökulmasta – tunteiden kautta.

Ilmasto mielessä ja kielessä -MOOC on kaikille avoin ja ilmainen verkkokurssi. Voit suorittaa kurssin omassa tahdissasi, sinulle sopivana ajankohtana. Avoimina yliopisto-opintoina suoritettavaan MOOCiin ilmoittaudutaan Digicampuksen kautta. Tarkemmat ohjeet DigiCampuksessa.


Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

0 €

Siirry tästä Ilmasto mielessä ja kielessä - MOOCiin

Koulutuksen tiedot

Opintojakso tarjoaa pelielementtien kautta etenevän tietopaketin ilmastotunteista ja rakentavasta ilmastovuorovaikutuksesta. Kurssilla hyödynnetään avatar-hahmoja, joiden avulla voit peilata omia ilmastotunteitasi ja suhtautumistasi ilmastonmuutokseen. Samalla vastaat avatarten avulla kysymykseen: miksi meillä on niin erilaisia näkemyksiä ilmastonmuutoksesta?

Miksi sinun tulisi osallistua kurssille?
- Opit ymmärtämään ja ilmaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita
- Oivallat, miksi ihmiset reagoivat eri tavoin ilmastonmuutokseen
- Saat uudenlaisia työkaluja ratkaista ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita

Keskeiset sisällöt:
  • ilmastotunteiden kirjo sekä niiden taustalla piilevät tekijät
  • erityistä huomiota kiinnitetään ilmastotoivoon ja sen lähteisiin
  • rakentava ilmastovuorovaikutus, jota lähestytään kokemuksellisuuden tiedostamisen, reaktioiden ymmärtämisen ja vuorovaikutuskäytänteiden kautta

Opiskelija pääsee hyödyntämään ilmastotunteita ja -vuorovaikutusta koskevaa tutkimusta luomalla itselleen ”ilmastoavatarin” ja vuorovaikuttamalla muiden avatarien kanssa dialogipeleissä. Opiskelijalle saa kurssilta työkaluja toivon ylläpitämiseen ja rakentavaan ilmastokeskusteluun arjen tilanteissa.

Koulutusmuoto

Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

Kestävä kehitys

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.3.2024