Connected Health and mHealth

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 080927S
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ammattilaisten ja kansalaisten Suomessa käyttämiä digipalveluja, ajankohtaisia m-Health ratkaisuja ja Connected Health -hankkeita (myös yritys- ja OYS-yhteistyön kautta). Opiskelija on oppinut yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä moniammatillisessa ympäristössä lääketieteen tieto- ja viestintäteknologian alalla.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

-Käsitteistö

-Yleiskuva terveyden tieto- ja kommunikaatioteknologian ja tietojärjestelmien tilasta Suomessa

-Uudet potilasta ja asiakasta osallistavat toimintamallit: esim. Terveyskylä.fi-verkkopalvelu, OMAOLO.FI -verkkopalvelu

-Ajankohtaistietoa mobiilista terveydenhuollosta, connected health -teknologioista, tekoälystä ja terveydenhuollon tietoaineistoista ja niiden käytöstä

-Yhteiskehittäminen terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä

-Tutustuminen testilaboratoriotoimintaan

-Konkreettinen ajankohtainen kehitystapaus riippuen kurssille osallistuvista yrityksistä

-Verkkokeskustelut aiheista ja mahdolliset ryhmätyöt de, verkkoturvallisuus jne. tilanteen mukaan.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus
Erillinen opiskeluoikeus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

englanti

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

30

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Anna Maijala, anna.maijala@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 21.9.2022