Akkuteollisuus - Robotiikka ja automaatio

- op, Academic Year 2023-2024 , -
Akkuteollisuus - Robotiikka ja automaatio on osa akkuteollisuuden yrityksille suunnattua koulutusteemaa.

Robotiikka ja automaatio -koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta kurssista, joiden tavoitteena on kasvattaa robotiikan ja automaation osaamista erityisesti akkuteollisuuden arvoketjussa. Robotiikan ja automaation koulutuskokonaisuus koostuu Akkujen käyttö liikkuvissa laitteissa –teemasta, joka on jaettu kahteen osaan: teoriaosaan, jossa opetetaan perusteet sulautetun laitteiston suunnitteluun akku- ja latausjärjestelmineen, ja käytännön projektityöhön, jossa suunniteltu laitteisto toteutetaan. Koulutus soveltuu erityisen hyvin työn ohessa suoritettavaksi.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Study module

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen tiedot

Robotiikan ja automaation koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista kursseista:

Voit suorittaa koko koulutuskokonaisuuden tai suorittaa vain teoriaosuuden. Kumpikin kurssi vastaa laajuudeltaan 135 opiskelijatyötuntia (sisältäen opetuksen ja opiskelijan oman työn).

Katso myös muut Akkuteollisuus-koulutusteeman koulutuskokonaisuudet

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Koulutuksen rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Viimeksi päivitetty: 10.4.2024