Akkuteollisuus - Kaupallistaminen ja liiketoiminta

- op, Academic Year 2023-2024 , -
Haluatko kehittyä innovaatioiden tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa? Avaisiko vahvempi liiketoimintaosaaminen uusia ovia?

Kaupallistaminen ja liiketoiminta -koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta kurssista, joiden tavoitteena on kasvattaa tuotteistamisen ja liiketoiminnan osaamista erityisesti akkuteollisuuden arvoketjussa. Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena ja on suurimmaksi osin ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua - koulutus soveltuu siten erinomaisesti työn ohessa suoritettavaksi!

Akkuteollisuus - Kaupallistaminen ja liiketoiminta on osa akkuteollisuuden yrityksille suunnattua koulutusteemaa. Tervetuloa mukaan kehittämään osaamista voimakkaasti kasvavalla toimialalla!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään tuotekehityksen ja projektinhallinnan kokonaisuuden akkualan uusiutuville arvoketjuille. Tuotekehityksen ja tuotteistamisen kurssilla luodaan perusta tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen sekä sen toteutukseen yrityskohtaisten liiketoimintamallien mukaisesti. Kurssilla tunnistetaan tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa. Projektinhallinnan kursseilla käydään puolestaan seikkaperäisesti läpi sekä tuotekehitysprojektien että investointiprojektien erityispiirteet, sekä niiden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä työkaluja.

Kaupallistamisen ja liiketoiminnan koulutuskokonaisuuteen kuuluvat kurssit toteutusaikoineen:

- Tuotekehitys ja tuotteistaminen (09.10. - 25.10.2023)
- Projektinhallinta (12.01. - 10.03.2024)
- Kansainvälisten investointiprojektien johtaminen (11.03. - 05.05.2024)

Voit suorittaa koko koulutuskokonaisuuden tai valita omia osaamistarpeitasi parhaiten palvelevat kurssit. Kukin kurssi vastaa laajuudeltaan 135 opiskelijatyötuntia (sisältäen opetuksen ja opiskelijan oman työn).

Tutustu kurssien sisältöihin ja ilmoittautumisohjeisiin kurssien omilla sivuilla!

Katso myös muut Akkuteollisuus-teeman koulutuskokonaisuudet

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Tutustu kouluttajiin!

Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusyksiköllä on pitkät perinteet organisaatioiden ja niiden teknologisten, taloudellisten ja sosiaalisten prosessien tutkimuksesta. Tutkimus on käytännönläheistä ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Oulun yliopisto tarjoaa ainoana Suomessa maisteritason tutkintoa tuotehallinnassa. Tuotehallinnan ja projektijohtamisen opetus on kokemuksella järjestettyä ja käytännössä testattua.

Professori Harri Haapasalolla on 25 vuoden kokemus perus- ja tohtorikoulutuksesta sekä täydennyskoulutuksesta.

Professori Jaakko Kujala omaa lähes 20 vuoden kokemus perus- ja tohtorikoulutuksesta sekä täydennyskoulutuksesta. Professori Kujala ja projektiliiketoiminnan tutkimusryhmä ovat kehittäneet oppimista edistäviä, pelillistettyjä oppimiskokemuksia projektijohtamisen opintoihin.

Viimeksi päivitetty: 4.9.2023