Johtamiskoulutusta ja turvallisuusjohdon koulutusta – EMBA & EMBA in Safety Management

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutettava Liikkeenjohdon koulutus – Executive MBA (EMBA) -ohjelma pureutuu liiketoiminnan uudistamisen ja kasvun kysymyksiin uusien liiketoimintamallien, megatrendien sekä globaalin liiketoiminnan vaatimusten ja muutosten kautta. Ohjelman käytyään opiskelijat ymmärtävät muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimukset ja hyödyntävät työssään uusia tutkimuslähtöisiä toimintatapoja, tietoja, taitoja ja työkaluja.

Ohjelma liiketoiminnan johtajille ja kehittäjille

Ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat avainasemassa yrityksensä tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Ohjelma keskittyy asioihin, joita liiketoiminnan johtaja ja kehittäjä joutuu työssään miettimään ja se antaakin rakenteen liiketoiminnan kehittämisen suunnittelulle ja toteutukselle.

Ohjelman hyödyt näkyvät opiskelijan lisäksi myös hänen taustallaan olevan yrityksen toiminnassa. Opiskelija tekee kehittämistehtäviään oman yrityksensä lähtökohdista oman yrityksensä toimintaympäristöön ja tehtävät keskittyvät oman yrityksen problematiikkaan. Tutkimuslähtöisen tiedon tarjoamisen lisäksi ohjelman anti on myös hyvin käytännönläheistä: usein tehtävät sisältävät suoran toimenpide-esityksen yrityksen hallitukselle tai johtoryhmälle.

”Oulun koordinoimana tarjolla oli erittäin korkeatasoista koulutusta ja olen kokonaisuuteen enemmän kuin tyytyväinen. Oppimistehtävistä ja panostuksista saatu lisäarvo sekä omaan oppimisen että käytännön työelämään ovat maksaneet jo nyt investoidut resurssit takaisin,” ohjelman käynyt Tero Saksman Enfo Oyj:stä sanoo.

Johtamiskoulutusohjelman rakenteen ja sisällön keskeisiä osia ovat talouden johtamisen, johtajuuden ja vastuullisuuden teemat. EMBA in Safety Management -ohjelmassa keskitytään lisäksi myös turvallisuusjohtamisen moninaiseen sisältöön. Master of SafetyTM -täydennyskoulutusohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johtotason tehtävissä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Tässäkin ohjelmassa haetaan tutkimuslähtöisiä toimintatapoja ja toimivaksi testattuja malleja omaan liiketoimintaympäristöön.

Lisätietoja: Antti Kauppila, antti.kauppila[at]oulu.fi, p. 0294 487 355