Syvennä ja sovella lukiossa oppimaasi!

Haluaisitko syventää ja soveltaa lukiossa oppimiasia tietoja ja taitoja? Mietitkö, millaista olisi opiskella suosikkiainettasi yliopistossa?

Näiden tutustumisopintojen avulla voit testata unelma-alasi opiskelua käytännössä ja syventää ja soveltaa lukiossa oppimiasi tietoja ja taitoja seuraavalla tasolla.

Syventävät ja soveltavat tutustumisopinnot

​​​​​​Kiinnostaako luonnontieteet, terveystieto tai suomen kieli? Oletko jo suorittanut kaikki lukiosi tarjoamat kiinnostavan alan syventävät kurssit, mutta haluaisit vielä opiskella lisää?

Nämä kurssit syventävät lukiossa oppimaasi ja tutustuttavat sinut samalla yliopisto-opiskeluun ja opit kaikissa opinnoissa tärkeitä opiskelutaitoja. Muistathan, että avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan liittää osaksi toisen asteen opintojen oppimäärääsi!

Alla on koottu opinnot koulutusaloittain, lisätietoa opinnoista saat klikkaamalla opintojaksojen linkkejä.

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Humanististen alojen keskiössä ovat ihmiset ja yhteiskunta. Humanistiset opinnot auttavat ymmärtämään erilaisia kulttuureita sekä vuorovaikutusta.

Näkökulmia suomen kieleen (AVOIN YO)

Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä (AVOIN YO)

Kultur und Gesellschaft der deutschsprachigen Länder (AVOIN YO)

Kasvatusalat

Musiikki heijastaa aikaansa ja yhteiskuntaa, jossa se on syntynyt. Musiikki on myös sidoksissa ihmisen tunnemaailmaan.

Musiikkikasvatus yhdistää yksilöllisen kokemuksen suurempaan yhteisölliseen kokemusmaailmaan ja tutkii kulttuuria musiikin ympärillä.

Luonnontieteelliset alat

Luonnontieteellisen tiedon avulla voidaan ratkaista monia globaaleja haasteita, Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa on syventäviä ja soveltavia tutustumisopintoja usealla eri luonnontieteen alalla.

Johdatus ekologian perusteisiin (AVOIN YO)

Eliökunnan evoluutio, systematiikka ja rakenne (AVOIN YO)

DNA

Molekyyligenetiikan perusteet (AVOIN YO)

Ilmasto.nyt (AVOIN YO)

Ilmastonmuutoksen torjuntaa yksilötasolla (AVOIN YO)

Kestävyys ja muuttuva ympäristö (AVOIN YO)

Johdatus matemaattiseen päättelyyn (AVOIN YO)

Lapsi pitää muovisia numeroita kädessä

Salausmenetelmien perusteet (AVOIN YO)

Johdatus tähtitieteeseen (AVOIN YO)