Kirjoitukset edessä?

Oletko valmistautumassa yo-kokeisiin? Haluaisitko vaihtelua oppikirjojen itsenäiseen kertaamiseen?

Näiden tutustumisopintojen avulla voit valmistautua yo-kokeisiin ja samalla kokeilla, millaista olisi opiskella alaa yliopistossa.

YO-kirjoitukset tulossa?

Tutustu yliopisto-opiskeluun ja valmistaudu samalla yo-kokeisiin!

Näiden tutustumisopintojen sisällöt kertaavat osittain lukion oppimäärää, joten voit lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: voit valmistautua yo-kirjoituksiin samalla kun testaat, sopisiko yliopisto-opiskelu sinulle. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan liittää osaksi toisen asteen opintojen oppimäärääsi.

Huomaathan, että yliopiston tutustumisopinnot eivät ole kertauskursseja, jonka aikana käytäisiin koko lukion oppimäärä läpi, eivätkä ne näin ollen korvaa oman oppilaitoksesi järjestämiä kertauskursseja.

Biologia

Haluatko ymmärtää paremmin, miten luonto toimii? Johdatus ekologian perusteisiin auttaa ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta sekä sen säilyttämisen tärkeyttä niin paikallisesti kuin globaalistikin.

Mikä on DNAn rooli ja merkitys? Miten DNAn sisältämää koodia luetaan? Millaisia mutaatioita voi syntyä ja miten niitä korjataan? Molekyyli genetiikan perusteissa käydään läpi genetiikan perusilmiöitä ja käsitteitä.

Maantiede

Kestävyys ja muuttuva ympäristö -kurssilla tutustut kestävän kehityksen ja ympäristönmuutoksen keskeisiin käsitteisiin, ilmiöihin ja ydinkysymyksiin maantieteen näkökulmasta. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. Agenda2030, kasvihuoneilmiö, ja ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset.

Terveystieto

Ihmisen terveys ja hyvinointi osa I -kurssilla käydään läpi mm. elämänkaariajattelun lähtökohtia, yleisimpiä kansantauteja, tutustutaan suomalaiseen väestörakenteeseen sekä tunnistetaan keskeisimpiä syitä ihmisten terveyseroihin sekä tutustutaan erilaisiin terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen tarkoitettuihin digitaalisiin sovelluksiin.