Uusilla opettajankoulutuksilla vastataan osaajapulaan Kainuussa ja Ylä-Savossa

Oulun yliopisto käynnistää Kainuussa varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan monimuotokoulutuksia, joiden lähiopintojaksot järjestetään Kajaanissa. Tavoitteena on vastata Kainuun ja Ylä-Savon alueiden opetus- ja kasvatusalan osaajapulaan.
OPETOP

Koulutukset toteutetaan Oulun yliopiston sekä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien yhteistyönä OPETOP-hankkeessa, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erillisrahoituksen. Kaupungit ovat hankkeessa osarahoittajina.

”Koulutukset rakentuvat pitkän kokemuksen pohjalta. Oulun yliopisto on toteuttanut vastaavia monimuotokoulutuksia ja koulutuskokonaisuuksia yli kymmenen vuoden ajan hyvin tuloksin. Alueellisuus saadaan rakennettua mukaan opetussuunnitelmaan esimerkiksi lähiopetusjaksojen, harjoittelujen, opinnäytetöiden ja opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn kautta, kun yhteistyötä tehdään alueiden koulujen ja päiväkotien kanssa”, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja Eva Raudasoja Oulun yliopistosta.

Täydennyskoulutusmahdollisuus alalla jo työskenteleville

Syksyllä 2024 käynnistyvät erilliset erityisopettajan opinnot on tarkoitettu luokanopettajille ja aineenopettajille, jotka haluavat pätevöityä erityisopetuksen tehtäviin. Opinnot kestävät noin vuoden. Erillisiin erityisopettajan opintoihin on tarjolla 20 aloituspaikkaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan (kasvatustieteen kandidaatti) koulutukseen voi puolestaan hakea yleisellä korkeakoulukelpoisuudella. Koulutus on tarkoitettu niin varhaiskasvatusalalla jo työskenteleville kuin esimerkiksi juuri lukiosta valmistuneille. Opinnot kestävät 3 vuotta. Koulutuksesta valmistunut voi toimia varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattikoulutukseen on 40 aloituspaikkaa.

Myöhemmin syksyllä 2025 käynnistetään myös kaksivuotinen varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterikoulutus (kasvatustieteen maisteri), johon on 20 aloituspaikkaa.

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti ja niiden suorittaminen on osittain mahdollista työn ohessa. Koulutukset sisältävät lähi- ja etäopetusta. Lähiopetus toteutetaan Kajaanissa. Koulutuksessa toteutetaan lisäksi kenttäyhteistyötä alueen varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Haku koulutuksiin järjestetään maaliskuussa 2024 ja 2025. Ensi syksynä alkaviin koulutuksiin on julkaistu valintaperusteet Opintopolku-palvelussa.

”Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu eri koulutustaustoilla hakeutuvat. Omat hakupolkunsa on toisen asteen päättäville ja omat jo alalla toimiville. Monimuotokoulutuksen ansiosta opiskelu on osin mahdollista kotipaikkakunnalta käsin ja työn ohessa”, jatkaa useita alueellisia monimuotokoulutuksia johtanut ja tiiminsä kanssa toteuttanut yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä Oulun yliopistosta.

Infotilaisuudet tammikuussa

Koulutuksista järjestetään erilliset infotilaisuudet 29.-30.1.2024. Tilaisuudet toteutetaan verkon välityksellä, jotta osallistuminen on mahdollista kaikille kiinnostuneille. Infotilaisuuksien tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot löytyvät netistä koulutusten infosivulta www.oulu.fi/opetop

Lisätietoa koulutuksista ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin: www.oulu.fi/opetop

Lisätietoja voi kysyä myös sähköpostitse osoitteesta study.education@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 29.1.2024