Työvoima- ja osaajapulaan nopeita toimia Oulun seudun oppilaitosten ja yritysten suurhankkeella

Uusi osaamisekosysteemi luo ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaan osaamistarpeisiin ja tarjoaa yrityksille ja organisaatioille täsmällisiä koulutusratkaisuja, kuten kielikoulutusta ulkomaalaistaustaisille asiantuntijoille, opiskelijoiden monialaisia harjoittelutiimejä, digimarkkinoinnin koulutuksia ja jatkuvaa uraohjausta kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

Oulun seudun kolme vahvaa koulutusalan toimijaa, Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä OSAO ovat aloittaneet yhteisen hankkeen, jossa rakennetaan uutta ja laajaa osaamisekosysteemiä. Oppilaitosten yhteistyökumppaneina hankkeessa mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun Kauppakamari, Oulun kaupunki, BusinessOulu ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

Oppilaitokset ja yhteistyökumppanit luovat yhdessä ratkaisuja alueen yritysten sekä työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Alueellinen osaamisekosysteemi -hankkeessa edistetään jatkuvan oppimisen kehittämistä, tuetaan työllisyysasteen nostamista ja vastataan eri alojen osaajapulaan nopeilla toimenpiteillä. Tavoitteena on rakentaa ja vakiinnuttaa Pohjois-Pohjanmaalle osaamisen ja jatkuvan oppimisen kumppanuuksia ja yhteistyöverkosto.

Koulutusta täsmätarpeisiin

”Tulevaisuudessa tarvitaan entistä täsmällisempää ja nopeampaa koulutusta yritysten tarpeisiin”, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, joka toimii myös Alueellinen osaamisekosysteemi -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Lähtökohtana on konkreettinen polutus työpaikkoihin, joille on kysyntäselvityksissä todettu tarve. ”Nyt rakennetaan yhteistyötä, joka mahdollistaa parempaa pilotointia yritysten uudistumistarpeista käsin. Uudella osaamisekosysteemillä haetaan ratkaisuja ja tuetaan yrittäjien mahdollisuuksia paitsi saada osaavaa työvoimaa, myös kehittää yrittäjien omaa osaamista”, Kolehmainen sanoo.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Täydennyskoulutusta halutaan nyt suunnata tälle sektorille.

Merkittävien oppilaitosten yhteishanke

Kaikilla kolmella isolla Oulun alueen oppilaitoksella on omat osa-alueensa hankkeessa. Oulun yliopiston painopiste on työllisyyttä lisäävissä, lyhytkestoisissa koulutuksissa, joiden tavoitteena on täydentää työttömänä tai työttömyysuhan alla olevien osaamista. Yliopiston Täydentävien opintojen keskus tarjoaa muun muassa suomen kielen opetusta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja ulkomaalaistaustaisille asiantuntijoille. Tavoitteena on tehdä tutuksi suomalaista työkulttuuria ja poistaa kielitaitoon liittyvät esteet työllistymisessä. Tarjolla on myös ympäristötekniikkaan ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää täydennyskoulutusta esimerkiksi metsä- ja terästeollisuuden alalla työskenteleville sekä kolme muuta osaamista täydentävää koulutuskokonaisuutta.

Oulun Ammattikorkeakoulu kehittää hankkeessa uutta mallia opintojen loppuvaiheen monialaiseen työharjoitteluun. Ydinajatuksena on toteuttaa harjoittelumalli, jossa 2-4 opiskelijan monialainen tiimi kehittää yritykselle uusia ratkaisuja. Yksi ensimmäisistä hankkeessa mukana olleista yrityksistä on terveydenhuoltosektorilla toimiva ohjelmistoyritys ProWellness Health Solutions Oy, jolle opiskelijatiimi teki käyttäjätarvetutkimusta. Keväällä 2021 pilotoitu harjoittelumalli on saanut hyvää palautetta ja mukana olleet yritykset ovat halunneet jatkaa yhteistyötä. Oamk tarjoaa myös yritysten kanssa yhteistyössä suunniteltua koulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on kouluttaa työttömistä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaajia.

OSAO:n osalta pääpaino on uraohjauksessa ja kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa. Kaksiosaisessa hankkeessa rakennetaan opiskelijalle realistinen kuva toiveiden, vahvuuksien, taitojen sekä eri ammattien vaatimien osaamisalueiden kohtaamisesta, minkä seurauksena alavalintojen osuvuus ja osaamisen hankkimisen motivaatio paranevat. Hankkeen toisessa osassa kehitetään jatkuvan ohjauksen mallia. Tavoitteena on helpottaa osaavan työvoiman saamista toimialoilla, joilla on työvoimapulaa.

Alueellinen osaamisekosysteemi -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hankkeen kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Lue lisää Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen yliopisto JOY:n palveluista www.oulu.fi/joy

Lisätietoja:

Eva Maria Raudasoja
Johtaja, Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus
Eva.Raudasoja@oulu.fi

Katso hankkeeseen liittyviä, pian käynnistyviä koulutuksia Oulun yliopiston Jatkuvan oppimisen (JOY) alustalla:

  • Työelämän suomea - töihin Suomeen -koulutus keväällä 2022. Haku avoinna 5.11.2021 saakka. Tavoitteena kehittää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien suomen kielen taitoa ja työelämän viestintätaitoja.

    Työelämän suomea - töihin Suomeen | Oulun yliopisto

  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ympäristötekniikan keinoin -koulutuskokonaisuus. Ajankohtaista ympäristötekniikan täydennyskoulutusta teknisen tai luonnontieteellisen alan koulutuksen omaaville, jotka työskentelevät esimerkiksi metsä- tai terästeollisuudessa tai vedenpuhdistusteknologian parissa.

    Ilmastonmuutoksen hillitseminen ympäristötekniikan keinoin koulutuskokonaisuus | Oulun yliopisto

  • Boosti yrittäjyyteen -verkko-opinnot keväällä 2022. Kurssilla otetaan haltuun yrittäjyyden perusteet ja tunnistetaan ympäristössä yrittämisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia. Kurssi sopii kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille, myös toisen asteen opiskelijoille kurkistuksena yrittäjyyteen.

    Boosti yrittäjyyteen (AVOIN YO) | Oulun yliopisto

  • Onko yrityksesi kiinnostunut tarjoamaan harjoittelupaikan Oamkin monialaiselle opiskelijatiimille? Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Ulla-Maija Törmälään, ulla-maija.tormala@oamk.fi

Teksti: JP Manninen

Viimeksi päivitetty: 19.10.2021