Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijan täydennyskoulutukset käynnistyvät Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto käynnistää syksyllä 2022 kaksi uutta rakennusalan täydennyskoulutusta, jotka tähtäävät rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntemuksen vahvistamiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. Haku koulutuksiin on avoinna 30.4.2022 saakka.

Elokuussa käynnistyvien täydennyskoulutusten taustalla on Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry:n esiin nostama tarve edistää rakennusterveys- ja sisäilmaosaamista sekä terveellistä rakentamista. Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) ja sisäilma-asiantuntijan (SISA) koulutukset on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään vahvaa rakennusterveysosaamista, esimerkiksi

  • kosteus- ja kuntotarkastusten tekijät,
  • sisäilmaongelmien konsultit,
  • rakennuttaja- ja rakennusyhtiöiden ammattilaiset,
  • arkkitehdit ja rakennusalalla toimivat insinöörit,
  • terveystarkastajat,
  • isännöinti- ja huoltoyhtiöissä työskentelevät, sekä
  • kiinteistöjen omistajat.

Pohjois-Suomen Rakennusklusterin mukaan RTA- ja SISA-sertifioituja ammattilaisia tarvitaan tällä hetkellä kovasti etenkin pohjoisessa Suomessa. Erikoistutkija, rakennusterveysasiatuntija Hannu Kääriäinen painottaa, että tarve on suuri uudisrakennussuunnittelun ja -urakoinnin lisäksi myös korjausrakentamisessa. ”Puutteellinen rakennusterveysosaaminen johtaa uudisrakentamis- ja saneerauskohteissa usein ongelmiin myöhemmässä vaiheessa”, Kääriäinen huomauttaa.

RTA-henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen tavoitteena on kasvattaa syvällistä ja laaja-alaista sisäilma- ja rakennusterveysosaamista, jota tarvitaan niin rakennusten suunnittelussa kuin elinkaaren myöhemmissäkin vaiheissa. RTA voi toimia itsenäisesti ulkopuolisena asiantuntijana kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilmaongelmien tutkimuksissa.

SISA-henkilösertifiointiin valmentava koulutus on RTA-koulutusta suppeampi täydennyskoulutus. SISA on perehtynyt sisäilman epäpuhtauksiin, niiden terveysvaikutuksiin, tutkimiseen ja torjuntaan.

Oulun yliopiston RTA- ja SISA-koulutukset on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Koulutus koostuu verkkoluennoista sekä yliopistolla intensiivijaksoina suoritettavista laboratoriotöistä. Vastuukouluttajana toimii rakennusterveyden professuuria hoitava ja alan tutkimusta Oulun yliopistossa johtava Ulla Haverinen-Shaughnessy, joka on toiminut rakennusterveysalueen tutkimustehtävissä yli 25 vuoden ajan.

Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimukset täyttävien mahdollista hakea RTA- tai SISA-henkilösertifikaattia. Sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Servises Oy.

Ilmoittautuminen koulutuksiin on avoinna 30.4.2022 saakka.

Lue lisää Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksesta >>

Lue lisää Sisäilma-asiantuntijan koulutuksesta >>

Tutustu sertifikaatteihin ja niiden vaatimuksiin >>

Tiedote 9/2021: Rakennusterveys-opintosuunta ja professuuri Oulun yliopistossa

Viimeksi päivitetty: 24.3.2022