Oulun yliopistolla pilotoitiin tiimivalmennusta viherympäristössä

Oulun yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla oli koronasyksynä tavallisuudesta poikkeavaa toimintaa, kun siellä toteutettiin luontoavusteista tiimivalmennusta Oulun yliopiston uusille palvelutiimeille. Valmennus liittyi ympäristöministeriön osarahoittamaan Kestävä kaupunki -ohjelmaan, jossa haettiin erilaisia viheralueita hyödyntäviä, hyvinvointia tukevia kokeiluita.
Pakopeli puutarhalla

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun palveluiden yhdistäminen 2020 toi mukanaan muutoksia yliopiston palvelutiimeihin, kun yli 130 ammattikorkeakoulun työntekijää siirtyi yliopiston työntekijöiksi. Uudistuneet tiimit kaipasivat muutostukea, johon lähdettiin vastaamaan tarjoamalla muutamille tiimeille luontoavusteista, ratkaisukeskeistä tiimivalmennusta. Samalla haluttiin pilotoida kampuksen läheisyydessä sijaitsevan kasvitieteellisen puutarhan ja vastikään avatun Tiedepuutarhan tiloille uudenlaista käyttöä. Kokeilulla haluttiin saada tietoa viheralueen hyötykäytöstä työyhteisöjen kehittämisessä sekä luoda malli tiimivalmennuksesta, jota voitaisiin tarvittaessa käyttää yliopistossa laajemminkin.

Valmennukseen toteuttamisesta vastasi yliopiston Täydentävien opintojen keskus yhdessä biodiversiteettiyksikön ja Telluksen kanssa. Lisäksi hankkeessa oli mukana Oulun kaupunki, jonka kestävän kehityksen opettajia osallistui valmennukseen. Hankkeessa tehtiin myös opinnäytetyö Humanistisen ammattikorkeakoulun työyhteisöjen kehittämisen koulutusohjelmaan.

”Halusimme lähteä kehittämään ja kokeilemaan uudenlaista tiimivalmennusta, jossa kasvitieteellisen puutarhan virikkeellinen ja rauhoittava ympäristö olisi keskeisessä asemassa”, kertoo Täydentävien opintojen keskuksessa työskentelevä ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa työyhteisöjen kehittäjäksi opiskellut Virpi Pietikäinen.

Kohti hyvää tiimihenkeä ja yhteisiä tavoitteita

Tiimivalmennuksella tavoiteltiin etenkin tiimihengen lisäämistä, yhteisten tavoitteiden kirkastamista ja vuorovaikutuksen parantamista tiimeissä. Valmennus toteutettiin ratkaisukeskeisen ohjauksen keinoin keskittyen jo olemassa oleviin vahvuuksiin ja positiivisen tulevaisuuskuvan muodostamiseen. Valmennuksessa oli vahvasti mukana myös leikillisiä elementtejä, esimerkiksi tiimiyttävän pakopelin muodossa.

”Leikillisyys ja pelillisyys voivat murtaa tehokkaasti jäätä ja auttaa pääsemään nopeammin syvällisempään dialogiin”, sanoo Pietikäinen.

Valmennukseen osallistuneet tiimit kokivat erityisesti yhteenkuuluvuudentunteen tiimissä lisääntyneen. Luontoavusteisuus ja mm. pakopeli saivat paljon kiitosta osallistujilta. Arkityöstä poikkeava toiminta miellyttävässä miljöössä koettiin virkistävänä ja voimauttavana.

Viherympäristöistä virtaa etätyöhön

Valmennus sijoittui koronapandemian vuoksi ajankohtaan, jolloin tiimien jäsenet olivat etätöissä, joten valmennuskerrat olivat osallistujille tärkeitä myös työtovereiden tapaamisen kannalta. Pandemia ja sen mukanaan tuoma etätyön lisääntyminen ovat lisänneet tarvetta erilaisille kohtaamisille työyhteisöjen jäsenten kesken.

Etätyö luo myös uusia haasteita työhyvinvoinnille: erillään työskentely muuttaa esimerkiksi vuorovaikutusta ja sähköinen kommunikaatio voi olla hyvin kuormittavaa. Pandemian jatkuessa tarve turvalliselle kohtaamiselle työntekijöiden kesken kasvaa. ”Viherympäristöillä on tutkitusti hyvinvointia lisäävä ja positiivisia tunteita herättävä vaikutus. Luonto ja erilaiset viherympäristöt voivat tulevaisuudessa olla entistä merkittävämmässä asemassa työyhteisöjen kehittämisessä”, arvelee hankkeen projektipäällikkö Ulla Kemi Täydentävien opintojen keskuksesta.

Syksyllä 2020 alkaneen valmennuksen päätös oli kesäkuussa 2021 ja siihen osallistuneet tiimit pääsivät vielä kerran yhdessä puutarhamiljööseen valmennuksen teemojen äärelle. Valmennus on mahdollista toteuttaa jatkossa sellaisenaan tai sovellettuna erilaisten työyhteisöjen kehittämiseen.

Lue lisää:

https://www.oulu.fi/yliopisto/uutinen/tiimivalmennusta-kasvitieteellisessa-puutarhassa

https://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI

https://www.oulu.fi/yliopisto/tiedepuutarha

https://www.oulu.fi/biodiversiteettiyksikko/kasvitieteellinenpuutarha

Viimeksi päivitetty: 24.6.2021