Oulun yliopisto kumppaniksi ELY-keskuksen Työpaikkasuomi-koulutuksiin

Työpaikkasuomi on ELY:n tukemaa suomen kielen koulutusta yrityksille ja niiden ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Työpaikkasuomen tavoitteena on edistää yrityksen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Oulun yliopisto on valittu vuoden 2023 alusta yhdeksi koulutusten tuottajaksi Pohjois-Suomessa.

Työnantajaa usein mietityttää palkattavan vieraskielisen henkilön suoriutuminen työtehtävistä ilman suomen kielen taitoa tai työssä tarvittavaa erikoissanastoa. Työpaikkasuomen tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen yritys- ja työntekijäkohtaisesti räätälöidyn suomen kielen koulutuksen avulla. ELY-keskus tukee koulutuksia vahvasti - yrityksen omakustannus on vain 20-50% koulutuksen hinnasta.

Koulutuksilla edistetään yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Koulutuksen sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintä- ja asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun oleelliseen materiaaliin.

Oulun yliopistolla on vankka kokemus suomi vieraana kielenä -opetuksesta eri alojen opiskelijoille. Yliopiston pedagogisesti taitavat suomen kielen opettajat pystyvät tarjoamaan suomen kielen opetusta ihan alkeista korkeatasoisiin jatkokursseihin saakka. Yliopiston koulutusten päämääränä on rohkea suomen kielen käyttäjä. Kielitaidon nähdään vaikuttavan merkittävästi kotoutumiseen ja työmahdollisuuksiin. ”On hienoa, että voimme nyt myös Työpaikkasuomi-kouluttajana auttaa alueemme yrityksiä Suomeen muuttaneiden työntekijöiden suomen kielen taidon kohentamisessa ja edistää näin osaltamme tarvittavan työvoiman saatavuutta”, sanoo koulutuspalvelupäällikkö Jaana Isohätälä Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Työpaikkasuomi on osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

Lue lisää Työpaikkasuomi-koulutuksesta.Lisätiedot:

Monika Luukkonen

monika.luukkonen@oulu.fi

p. 0400 464244

Viimeksi päivitetty: 21.2.2023