Oulun yliopisto kouluttaa opettajia kasvaviin lukutaitovaatimuksiin

Digitaalinen murros sekä nuorten lukutaidon heikkeneminen haastavat luku- ja kirjoitustaidon opettajat. Yhä useampi opettaja hakee uusia työkaluja lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi täydennyskoulutuksista.

Digitaalinen murros haastaa paitsi lukijat myös luku- ja kirjoitustaidon opettajat. Heikosti lukevien nuorten määrän kasvaessa tarvitaan pitkäjänteistä lukutaitotyötä. Oulun yliopiston Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -itseopiskelupaketti on kaikille avoin koulutus, joka antaa uusia eväitä luku- ja kirjoitustaidon opetukseen. Yksi monista, itseopiskelupaketista apua työhönsä löytäneistä, on jatkuvan oppimisen asiantuntijana työskentelevä Olga Trishkina. ”Kaiken tiedon pääsin hyödyntämään nykyisessä työssäni”, Olga kertoo. Hän löysi kurssin etsiessään kiireiseen arkeensa sopivaa verkkokoulutusta, jonka voisi suorittaa omaan tahtiinsa.

Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -täydennyskoulutuksen suorittanut Olga Trishkina odotti pitkään pääsevänsä opiskelemaan työn ja pienten lasten hektisen arjen keskellä. Hänelle oli tärkeää pystyä itse säätelemään, milloin opiskelee. Kun sopiva koulutus löytyi, hän suoritti sen nopeasti, koska oli omien sanojensa mukaan ”niin motivoitunut ja ahne opiskelija. Mikä parasta, nauhoitukset ja videot voi kuunnella samalla, kun lähti ulos. Tulin kotiin ja ryhdyin heti kirjoittamaan sitä ajatusta, mikä muodostui tehtävästä. Se oli minulle hyvä tapa toimia.”

Venäjänkielinen Trishkina asuu pääkaupunkiseudulla ja työskentelee AMK:ssa jatkuvan oppimisen palveluissa, jossa hän ohjaa hyvin laajaa joukkoa opiskelijoita. Koulutuksen aihetta Olga lähestyi pääosin S2-opettajan näkökulmasta. Hänen tavoitteenaan on työskennellä tulevaisuudessa vieraiden kielten opettajana.

Yhteiskunta vaatii meiltä yhä monimuotoisempaa lukutaitoa

”Uutisissa kerrotaan, kuinka moni väestöstä ei osaa lukea. Ne luvut menevät kuitenkin nopeasti ohi ja asiaa ei avata tarkemmin. Kurssi avasi silmäni näkemään tätä tärkeää aihetta laajemmin”.

Trishkina kiittelee koulutuksen materiaaleja: lähteitä, käytännön esimerkkejä ja tutkimustietoa. Hän halusi tutustua etenkin maahanmuuttajaopiskelijoiden haasteisiin luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa.

Myös muilta opiskelijoilta saadun palautteen perusteella osallistujien isoimpia ahaa-elämyksiä on ollut se, että esimerkiksi moni ihan muulle kohderyhmälle tarkoitettu työkalu voi soveltua yllättävän hyvin oman luokan opetukseen. Opit eivät rajaudu ikäryhmän mukaan.

Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -itseopiskelupaketti suoritetaan Moodle-verkkoympäristössä, jossa opiskelija voi valita kaikille yhteisen johdannon jälkeen itselle sopivat koulutusosiot. Jokaiselle oppiasteelle on olemassa oma koulutusosionsa ja lisäksi suoritettavana on valinnaisia kamerakynäpedagogiikasta viimeisimpään tutkimustietoon luku- ja kirjoitustaidosta. Jokaisesta osiosta voi saada Open badge -osaamismerkin, joka lähetetään automaattisesti sähköpostiin, kun on suorittanut vaadittavat tehtävät.

Oulun yliopistolla on Trishkinan kokemuksen mukaan ”paras valikoima maksuttomia verkkokursseja”. Hän kiittelee Oulun yliopiston JOY-sivuja niiden helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä; kaikki koulutukset löytyvät samalta sivulta.

Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -itseopiskelupaketti

  • Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille.
  • Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten riittävän luku- ja kirjoitustaidon saavuttamista koulussa.
  • Oppimisympäristö on auki vuoden 2022 loppuun saakka.
  • Toteutusmuoto Moodle-oppimisympäristössä, johon on jatkuva itsekirjautuminen ja suorittaminen omaan tahtiin.
  • Koulutus on osallistujille ilmainen.

Lue lisää koulutuksesta ja kurssisisällöistä

Tutustu myös muihin opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuksiin

Teksti: Hanna Käyrä

Viimeksi päivitetty: 1.10.2021