Kohti yliopistoa -koulutus tukee maahanmuuttajien polkua yliopistoon

Oulussa alkaa valmentava koulutus maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on suomenkielisiin yliopisto-opintoihin hakeutuminen. Oulun ja Lapin yliopistojen toteuttama Kohti yliopistoa -koulutus on ainutlaatuinen Pohjois-Suomessa. Haku ensimmäiseen koulutukseen on juuri alkanut.

Kohti yliopistoa -koulutuksessa maahanmuuttajat pääsevät kehittämään suomen kielen taitoja yliopistoon hakua varten, oppivat yliopisto-opinnoissa tarvittavaa suomea ja saavat tietoa opiskelusta Suomessa. Tavoitteena on myös kehittää opiskelutaitoja sekä tutustua kiinnostaviin aloihin ja opiskeluympäristöihin. Koulutuksessa jokainen osallistuja saa yksilöllistä tukea omalta ohjaajalta ja tarvitsemaansa apua hakuprosessissa.

Pilottina käynnistyvässä Kohti yliopistoa -koulutuksessa jatketaan suomen kielen taitojen kehittämistä siitä, mihin esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksissa (KOTO) tyypillisesti päästään. KOTO-koulutuksissa tavoitteena on saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukainen kielitaitotaso B1, kun taas suomenkielisiin koulutusohjelmiin haettaessa vaaditaan tyypillisesti taitotaso B2. Kohti yliopistoa -koulutus kohdistuu tähän nivelkohtaan ja pyrkii täyttämään aukon yliopisto-opintoihin hakeutuvien suomen kielen taitotasossa. Tällaista koulutusta on alueella kaivattu jo pitkään, ja hankkeen verkostoissa se onkin otettu ilolla vastaan.

Hakuaika ensimmäiseen valmennukseen on 1.–31.5., ja valmennus alkaa syksyllä 2024. Haku tapahtuu Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen verkkosivuilla.

Opintotarjotin ja mallit tukemaan maahanmuuttajien pääsyä korkeakoulutukseen

Valmentava koulutus on osa Lapin ja Oulun yliopistojen yhteistä Kohti yliopistoa -hanketta, jossa tuetaan laajemminkin maahanmuuttajien nivelvaiheita ja polkuja korkeakoulutukseen ja sitä kautta kiinnittymistä alueeseen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

”Suomessa ikärakenne muuttuu pysyvästi: ikääntyneiden määrä suhteessa lapsiin ja nuoriin kasvaa koko ajan. Samalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen hallitusohjelman tavoitteena on, että noin 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ikärakenne on valtaväestöä nuorempaa, mutta osuus yliopisto-opiskelijoista on ollut vähäinen suhteessa valtaväestöön. Jotta tavoite korkeakoulutuksen asteesta Suomessa saavutetaan, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden korkeakoulumahdollisuuksien kehittäminen on olennaista. Nyt pilotoitava koulutus vastaa tähän tarpeeseen”, kertoo koulutuspäällikkö Elina Palola Oulun yliopistosta.

Hankkeessa kehitetään ohjausmalli sekä valmentavan koulutuksen opintotarjotin, joka kokoaa yhteen valmentavana koulutuksena tarjottavat ja kehitetyt opintojaksot. Lisäksi luodaan uusi suomen kielen taitotason arvioinnin malli yhteisvalintaan hakeutuville maahanmuuttajille.

”Kehitämme yliopistojen henkilöstön sekä verkostotoimijoiden osaamista ja yhteistyötä, jotta osaamme ohjata maahanmuuttajia tarkoituksenmukaisiin opintoihin. Ohjautuminen kotoutumiskoulutuksesta ja muista ohjauspalveluista valmentavaan koulutukseen kehittyy yhteisten käytänteiden syntymisen myötä”, Palola kertoo.

Kaikki tulokset ja materiaalit levitetään laajasti ja ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä sekä monistettavissa muihin korkeakouluihin. Yhteiskehittämistoimintaan osallistetaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita.

Kohti yliopistoa -hanke on Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) -ohjelman rahoittamaa kehittämistoimintaa, joka pilotoi maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta ja ohjausta Lapin ja Oulun yliopistoissa erityisesti Pohjois-Suomessa asuville maahanmuuttajille. Hanke alkoi 1.2.2024 ja päättyy 31.8.2026.

Viimeksi päivitetty: 2.5.2024