Alueellisella yhteistyöllä kehitetään uusia ajoneuvoalan koulutuksia

eMobiili on Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun seudun ammattiopiston yhteinen hanke ajoneuvoalan koulutuksen kehittämiseksi. Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen avulla kehitetään ajoneuvoalan koulutusta hanketoimijoiden kesken yhdessä yli oppilaitosrajojen. Hanke tuottaa uutta osaamista erityisesti sähkö- ja hybridiajoneuvotekniikan sekä ajoneuvojen hydraulitekniikan aloilta ja tarjoaa koulutuksia erityisesti PK-yrityksille. Oulun yliopistossa hanketta toteuttavat Auto- ja työkonetekniikan sekä Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköt.
Kuva rekasta

Oulun yliopisto kouluttaa tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä teollisuuden suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin. Ajoneuvoala on kauttaaltaan laajasti sähköistymässä ja tämä hanke tukee koulutusta ja sen kehittämistä uusien ajoneuvotekniikoiden alalla.

Auto- ja työkonetekniikan opintosuunta keskittyy raskaan kaluston ja työkoneiden ympärillä tapahtuvaan tutkimukseen- ja koulutukseen. Mekaanisten osien ja järjestelmien mallinnus, simulointi ja tulosten validointi käytännössä tapahtuvien mittausten avulla kuuluvat tutkimusalaan kuten myös sähköiset ja hybridivoimalinjaratkaisut. Ympäristö- ja kemiantekniikan osaamisalaa ajoneuvopuolella ovat vaihtoehtoiset polttoaineet ja polttomoottoreiden päästöjen hallinta sekä kestävyys- ja elinkaariarvioinnit. Hanke tuottaa uutta osaamista ja koulutustarjontaa myös näihin aihealueisiin.

Oulun yliopisto järjestää hankkeessa sähkö- ja hybridiajoneuvotekniikkaan liittyvän kurssin syksyllä 2021 ja ajoneuvojen ja liikenteen kestäviin tulevaisuuden ratkaisuihin keskittyvän kurssin keväällä 2022. Näistä löydät lisäinfoa eMobiili-sivustolta https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/emobiili

Viimeksi päivitetty: 30.6.2021