Tutustu kouluttajaamme: Saara Remes

Oulun yliopiston Työyhteisösovittelijakoulutuksessa jo vuosia kouluttajana toiminut Saara Remes on työyhteisösovittelun ehdottomia edelläkävijöitä Suomessa. Käytännön sovittelutyön lisäksi hän kouluttaa uusia sovittelijoita, työnohjaa työyhteisösovittelijoita sekä toimii coachina yritysten johtotehtävissä työskenteleville, ennaltaehkäisten muun muassa työuupumusta.
Saara Remes

Parempaa työelämää yhdessä tekemällä

Kovasti pidetty kouluttajamme Saara Remes on mukana myös seuraavassa työyhteisösovittelijakoulutuksessa, joka käynnistyy syksyllä 2023. Hän kertoo nauttivansa koulutuspäivistä myös itse ja sanoo, että hienoimpia asioita kouluttamisessa on pystyä jakamaan arjessa oivallettua, joskus kantapään kauttakin opittua ja vuosien saatossa kertynyttä tietotaitoa. Uusien sovittelijoiden kouluttaminen ja työnohjaaminen tuntuu merkitykselliseltä – sillä luodaan yhdessä parempaa työelämää.

Työyhteisösovittelun tavoitteena on lähteä rakentamaan keskusteluyhteys osapuolten välille oivaltaen samalla, miten oma käyttäytyminen näyttäytyy toisen näkökulmasta, avaa Saara sovittelun lähtökohtaa. Ihmiset ovat usein aluksi epätoivoisia – usko ja luotto tulevaisuuteen on mennyt. Epätoivosta lähdetään rakentamaan riittävän hyvää, ja pohditaan, miten se arjen tekojen avulla saavutetaan. Pitkään sovittelun parissa työtä tehnyt Saara kokee, että hänelle itselleen työssä on merkittävintä saada olla mukana prosessissa, jossa ihmiset oppivat itse auttamaan itseään.

Aitoa dialogia kouluttajan ja koulutettavan välillä

Ihmisten kohtaamiset, keskustelut ja oivaltamiset ovat Saaran mielestä antoisinta kouluttajana toimimisessa. Vahvan vuorovaikutuksen läsnä ollessa yhteiset oivaltamiset saavat myös kouluttajan energisoitumaan ja oppimaan uutta. Parhaimmillaan koulutuksessa käydyt keskustelut jatkuvat, vaikka koulutusaika olisi jo siltä päivältä loppunut, hän sanoo.

Saara kertoo, että haasteita kouluttajalle tuo sovittelijakoulututettavien taustojen ja lähtötietojen erilaisuus. Parhaat lähtökohdat koulutukseen on silloin, kun koulutukseen tuleva on siihen valmis henkisesti, jolloin ihmislähtöisyys ja toisen ihmisen arvostaminen kuuluvat perusajattelutapaan. Tuolloin uuden omaksuminen on helpompaa ja kouluttajallakin vähemmän huolta siitä, miten opetettava asia tulee ymmärretyksi.

Jokainen voi luoda oman roolinsa sovun rakentajana

Vuosia koulutuksia vetäneen Saaran mielestä työyhteisösovittelijakoulutuksesta saa eniten irti ihminen, joka toimii jo työyhteisössä sellaisessa roolissa, jossa on mahdollisuus vaikuttaa parempaan työelämään, esimerkiksi esihenkilönä tai luottamushenkilönä. Työyhteisösovittelijaksi opiskelevan ei kuitenkaan tarvitse kuulua tiettyyn ammattikuntaan; jokainen pystyy luomaan oman roolinsa sovun rakentajana työyhteisössä. Sen lisäksi, että sovittelevalla työotteella voidaan ennaltaehkäistä konflikteja, siitä on luonnollisesti hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla.

Vapaa-aikana Saara nauttii metsässä liikkumisesta yhdessä noutajakoira, Kosmon, kanssa. Hän kertoo, että koiran kanssa luonnossa liikkuessa voi samalla tehdä paljon hyviä havaintoja ja oivalluksia muun muassa oman temperamentin suhteen.

Seuraava koulutus käynnistyy pian

Kiinnostaako sinua paremman työelämän rakentaminen? Haluaisitko oppia sovittelutaitoja tai kenties suunnata uusiin tehtäviin työyhteisösovittelijataitojen siivittämänä? Oulun yliopiston seuraava Työyhteisösovittelijakoulutus käynnistyy lokakuussa 2023. Koulutus järjestetään verkossa, joten osallistuminen onnistuu joustavasti missä tahansa.

Tutustu koulutukseen ja hae mukaan!