Tehoa lohkoketjuista – uuden teknologian koulutusta

Oulun, Vaasan ja Lapin yliopistojen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Tehoa lohkoketjuista -hanke, jonka tarjoama koulutus lohkoketjuteknologiasta auttaa näkemään sen mahdollistamat hyödyt.

Lohkoketjut

Lohkoketjua kuvataan seuraavaksi suureksi teknologia-aalloksi PC:n, Internetin ja mobiililaitteiden jälkeen. Lohkoketjun hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia laajasti erilaisille toimialoille, tulevaisuuden tietoliikenteelle, hallinnolle, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon saralle sekä muille yhteiskunnan osa-alueille. Lohkoketjun käyttö on vielä rajallista, mihin suurimpana syynä on puuttuva osaaminen.

Tutustu hankkeen sivuihin:

Koulutuspilotit lohkoketjuteknologiasta

Koulutusta pilotoidaan opiskelijoille suunnattuna, 30 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena. Täydennyskoulutusvaiheessa koulutusta tarjotaan aikuisopiskelijoille sekä toimialakohtaisena yrityselämän edustajille. Täydennyskoulutusta kehitetään yhteistyössä työelämän ja liiketoiminnan toimijoiden kanssa, ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja toteutukseen. Oulussa tuotetaan koulutusta teknologiseen osaamiseen, markkinointiin, sovelluskehitykseen sekä liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

”Lohkoketjun laajamittainen läpilyönti edellyttää sekä uutta osaamista että tekemistä. Tässä hankkeessa tuotettujen koulutusratkaisujen tuloksena syntyy ainutlaatuinen yhdistelmä lohkoketjuosaamista ja kokemuksia lohkoketjun soveltamisesta”, professori Veikko Seppänen Oulun yliopiston Martti Ahtisaaren Instituutista sanoo.

Koulutuksella vastataan siten tärkeän osaamisen tarpeeseen, ja koulutetuille syntyy laaja- alainen käsitys lohkoketjuista ja niiden sovellusmahdollisuuksista.

Koulutuksen lisäksi hankkeessa rakennetaan lohkoketjuteknologian ympärille mahdollisimman laajaa sidosryhmäverkostoa ja pyritään hyödyntämään laajasti eri alojen asiantuntijoiden osaamista. Hankeyhteistyöhön ovat tervetulleita kaikki toimialat, toimijat ja tahot, joita teknologia kiinnostaa ja joille teema on ajankohtainen.

Lisätietoja: Laura Pihtsalmi, laura.pihtsalmi@oulu.fi, p. 029 448 7363