Mitä on jatkuva oppiminen?

Jatkuvaa oppimista tarvitaan työelämän murroksen myötä työelämän eri vaiheissa. Osaamisvaatimukset muuttuvat työelämän teknologisen kehityksen ja kansainvälistymisen myötä.

Mahdollisuuksia uuden oppimiseen

Työelämä edellyttää meiltä jokaiselta uuden oppimista. Oulun yliopisto haluaa tarjota viimeisimpään tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta ja mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Oulun yliopisto rakentaa jatkuvan oppimisen yhteistyömallia alueen oppilaitosten, yrittäjäjärjestöjen, yrityskehittäjien ja Oulun kaupungin kanssa. Tässä alueellisessa osaamisekosysteemissä Oulun yliopiston rooli on tunnistaa osaamistarpeita ja tarjota tarvelähtöisiä jatkuvan oppimisen palveluita.

Oppiminen laajenee myös innovaatioalustoille, jotka tarjoavat korkeakouluille luontevan ympäristön uudenlaisten jatkuvan oppimisen metodien kehittämiseen. Innovaatioalustojen toimintaa kehitetään siten, että osallistujat saavat opintopisteitä yritysprojekteihin osallistumisesta. Se lisää opiskelijoiden aktiivisuutta ja tuo korkeakoulujen osaamista lähemmäksi alustojen toimintaa.

Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen kokonaisuus on teemoitettu ja se tarjoaa erilaisia koulutuksia yksilöille sekä yrityksille ja organisaatioille. Kehitämme jatkuvasti uutta tarjontaa, joka mahdollistaa uuden oppimisen ja toiminnan kehittämisen.