Varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan koulutukset Kainuussa

Opiskele varhaiskasvatuksen opettajaksi tai erityisopettajaksi Kainuussa! Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta käynnistää varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan koulutuksia, joiden lähiopintojaksot järjestetään Kajaanissa. Monimuotokoulutukset ovat osa OPETOP-hanketta (Opet oppivat ja pätevöityvät Kainuussa ja Ylä-Savossa). Hanke toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettajaksi

Ajankohtaista valinnoissa

Opiskelijavalinta etenee hakukohteittain ja valintaperusteiden mukaisesti seuraavaan vaiheeseen. Tarkempia tietoja valinnan osalta hakija näkee valintakoetulosten julkaisun jälkeen Oma Opintopalvelusta.

 • Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen soveltuvuuskoekutsut on lähetetty sähköpostilla. Seuraavana vuorossa soveltuvuuskokeet 15.-16.5.2024. Soveltuvuuskoekutsusta on tarkemmin informoitu valintaperusteet täyttäviä hakijoita. Lopullinen valinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.
 • Erilliset erityisopettajaopinnot valinta etenee toiseen vaiheeseen. Hakukohteen soveltuvuuskoekutsut on lähetetty sähköpostilla, soveltuvuuskokeet järjestetään 13.-14.5.2024. Soveltuvuuskoekutsusta on tarkemmin informoitu soveltuvuuskoekutsun saaneita hakijoita. Hakukohteen valintapäätös julkaistaan viimeistään 31.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Varhaiskasvatuksen opettajan (kasvatustieteen kandidaatti) koulutus käynnistyy Kainuussa syksyllä 2024.

 • Opintojen kesto 3 vuotta
 • Monimuotokoulutus, lähiopintojaksot järjestetään Kajaanissa/verkossa
 • Opintoihin kuuluvassa työssäoppimisjaksossa huomioidaan alueellinen yhteistyö
 • Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.–27.3.2024
 • Koulutukseen voi hakea yleisellä korkeakoulukelpoisuudella. Saat lisäpisteitä yliopistossa suoritetuista kasvatustieteen perusopinnoista.

Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Monimuotokoulutuksena järjestettävät opinnot mahdollistavat opiskelun osittain myös varhaiskasvatustyön ohessa/omalla kotipaikkakunnalla.

Erilliset erityisopettajan opinnot

Erilliset erityisopettajan opinnot käynnistyvät Kainuussa syksyllä 2024. Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille ja aineenopettajille, jotka haluavat pätevöityä erityisopetuksen tehtäviin.

Ajankohtaista valinnoissa

Opiskelijavalinta etenee hakukohteittain ja valintaperusteiden mukaisesti seuraavaan vaiheeseen. Tarkempia tietoja valinnan osalta hakija näkee valintakoetulosten julkaisun jälkeen Oma Opintopalvelusta.

 • Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen soveltuvuuskoekutsut on lähetetty sähköpostilla. Seuraavana vuorossa soveltuvuuskokeet 15.-16.5.2024. Soveltuvuuskoekutsusta on tarkemmin informoitu valintaperusteet täyttäviä hakijoita. Lopullinen valinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.
 • Erilliset erityisopettajaopinnot valinta etenee toiseen vaiheeseen. Hakukohteen soveltuvuuskoekutsut on lähetetty sähköpostilla, soveltuvuuskokeet järjestetään 13.-14.5.2024. Soveltuvuuskoekutsusta on tarkemmin informoitu soveltuvuuskoekutsun saaneita hakijoita. Hakukohteen valintapäätös julkaistaan viimeistään 31.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Tietoa koulutuksesta


Erillisten erityisopettajaopintojen tavoite on antaa ammatillisia valmiuksia ja osaamista sekä muodollisen pätevyyden työskennellä erityisopettajana tai erityisluokanopettajana koulutuksen eri asteilla.

 • Opintojen kesto 1 vuosi
 • Monimuotokoulutus, lähiopintojaksot järjestetään Kajaanissa
 • Koulutukseen haetaan Opintopolussa 13.3.–27.3.2024
 • Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on hakuajan päättymiseen mennessä ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov), sekä
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
  • tai yläkoulussa opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op
  • tai lukiossa opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op (pois lukien opinto-ohjaus)
 • Lisäksi kaikilta hakijoilta vaaditaan
  1) vähintään kahden lukuvuoden opettajan työkokemus sekä
  2) erityispedagogiikan perusopinnot (väh. 25 op suoritettu tai valmistumassa ja todistus toimitettu 31.7.2024 klo 15 mennessä)

Infotilaisuudet

Koulutuksista järjestettiin tammikuussa 2024 neljä reaaliaikaista infowebinaaria. Lisäksi Kajaanin kaupungille (koulutusten osarahoittaja) järjestettiin erillinen infotilaisuus.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityispedagogiikan maisteriohjelma (kasvatustieteen maisteri) käynnistyy Kainuussa syksyllä 2025.

 • Koulutuksen kesto 2v
 • Monimuotokoulutus, lähiopintojaksot järjestetään Kajaanissa
 • Koulutukseen haetaan keväällä 2025

Lisätietoa koulutuksesta: https://www.oulu.fi/fi/hae/maisteriohjelmat/varhaiskasvatuksen-erityisopettaja-opetop-kajaani

Opiskele monimuotoisesti

Kaikki koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksina, joissa hyödynnetään mm. lähiopetusta, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Opiskelu vaatii itsenäistä työskentelyä. Lisäksi koulutuksiin sisältyy ohjattuja harjoitteluita (työssäoppiminen), joissa hyödynnetään Kainuun ja Ylä-Savon varhaiskasvatusyksiköitä ja kouluja mahdollisuuksien mukaan. Koulutukseen hakeutuvan on tärkeää tutustua hyvin koulutusten opetussuunnitelmiin ja koulutuskuvauksiin Opintopolussa (linkki koulutusesittelyn yhteydessä). Kaikkien koulutusten opetussuunnitelmat julkaistaan PEPPIin helmikuussa 2024.

Usein kysyttyä

Lisätietoa koulutuksista

Askarruttaako jokin koulutuksissa tai niihin hakemisessa? Kysy lisätietoja sähköpostitse osoitteesta

study.education@oulu.fi