Suomen kieli

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla opiskellaan työelämälähtöisesti: töitä tehdään yhdessä, eri ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa, ja työskentely perustuu vuorovaikutukseen. Ryhmät esimerkiksi ratkaisevat ongelmia, etsivät vaihtoehtoisia toimintatapoja tai luovat uutta. Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen tarjonnasta löydät koulutuksia niin suomen kielen viestinnän kehittämisen tueksi kuin suomen kielen opiskeluun vieraana kielenä.

Ilmoittautuminen auki

Tulevat koulutukset

Tuloksia ei löytynyt.

Käynnissä olevat koulutukset

Menneet koulutukset