Kaivannaisalan opintoja

Tältä sivulta löydät avoimen yliopiston tarjonnassa olevat kaivannais- ja geotieteen opinnot.
none

Geologian peruskurssi I

Geologian peruskurssi II

Johdatus Suomen kallioperägeologiaan ja malmigeologiaan

Mineralogian peruskurssi

Johdatus kiinteän maan geofysiikkaan

Johdatus Suomen maaperägeologiaan ja maaperän raaka-ainevaroihin

Johdatus kaivannaisalaan

Kaivostekniikan perusta

Rikastustekniikan perusta