Ympäristölainsäädäntö ja YVA

5 op, Academic Year 2022-2023 , 488142A
Kurssilla perehdytään ympäristölainsäädännön perusteisiin ja opiskelija oppii tunnistamaan ympäristölakien ohjausvaikutuksia ympäristöhankkeissa.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Suomalainen oikeusjärjestelmä, ympäristölainsäädäntö (mm. vesilaki, MRL, YSL, kaivoslaki, terveydensuojelulaki, työturvallisuuslaki), määräykset ja ohjeet, sopimustekniikka, kansainväliset sopimukset sekä EU:n ohjaus soveltuvin osin, kaavahierarkia ja kaavaprosessi sekä kaavojen oikeusvaikutukset, ympäristövaikutusten arviointi prosessi eli YVA, terveyshaitan arviointi, lupamenettelyt.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

Arkkitehtuurin opiskelijat: 454523A Pienaluesuunnittelu. Muilla ei esitietovaatimuksia.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 9.1.2023