none

Ympäristökemiaa kemian aineenopettajille

5 op, Academic Year 2022-2023, ay781309A
Yhteisöllistä ympäristökemian etäopiskelua mukavassa porukassa. Kurssilla on mahdollisuus luoda opetusmateriaalia ja jakaa ideoita muiden kanssa.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kurssilla perehdytään ilmakehän, veden ja maaperän ympäristökemiaan, yhdisteiden kiertokulkuun luonnossa sekä ympäristölle ja terveydelle haitallisiin yhdisteisiin ja niiden turvalliseen käyttöön.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics
Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

3252 Kemia

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 21.10.2022