Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay694959Y

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

1104 Suomen kieli

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

Oulu

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022