Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023, ay694959Y

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Humanities, social sciences, journalism and information

Oppiaine

1104 Suomen kieli

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022