Moottoritie

Yhdyskuntien geotekniikka

5 op, Academic Year 2022-2023, 485304S
Yhteisen inframme rakentaminen vaatii monien maaperään vaikuttavien ilmiöiden tunnistamista, ymmärtämistä ja mitoittamista – siitä opitaan tällä opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Normit ja ohjeet. Rakennettavuusselvitykset. Yhdyskuntien maa- ja väylärakenteet. Maapohjan vahvistaminen. Tontti- ja piha-alueiden kuivatus. Pohjaveden alentaminen. Liikuntapaikkojen geotekniikka. Putkijohtojen perustaminen ja putkijohtokaivannot. Rautatierakentamisen erityispiirteet ja liikenteen ja rakentamisen aiheuttamat tärinäongelmat. Geotekniset mittaukset ja monitorointi. Maarakennustyöt.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

4393 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Opiskelijalta vaaditaan perustietämystä geotekniikasta ja maamekaniikasta sekä kykyä käyttää AutoCAD-sovellusta.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022