Vuorovaikutus, ääni, kieli ja puhe – puheterapeutin työkenttää (AVOIN YO)

2 op, Kesä 2022, ay694840P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Opintojakso on maksuton.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Koulutuksen sisältö - logopedian juuria ja yhteydet muihin tieteisiin - tietoa puheterapeutiksi opiskelun mahdollisuuksista - tietoa siitä, missä toimipisteissä puheterapeutteja työskentelee - tutustuminen eri ikäisten ihmisten erilaisiin vuorovaikutuksen, äänen, puheen ja kielen ilmiöihin ja häiriöihin - tutustuminen puheterapeutin työn sisältöön kommunikoinnin häiriöiden ennaltaehkäisyssä, arvioinnissa ja kuntoutuksessa

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2022

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1105 Logopedia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022