Voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutus (TÄYD KOUL)

66 op, Academic Year 2020-2021 , A700210
Psykoterapeutteja tarvitaan lisää! Hanki sote-alan ammattilaisille tarkoitettu psykoterapeutin pätevyys.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

17850€

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Koulutus toteutuu ajanjaksolla syyskuu 2021 - joulukuu 2024.

Perheterapiassa keskitytään sekä ongelmia ylläpitävien että kehitystä estävien vuorovaikutustapojen muuttumiseen. Perheen ja perheenjäsenten voimavarat ovat keskeinen mielenkiinnon kohde. Perhe- ja pariterapialle on tyypillistä, että niitä käytetään erityisesti julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä, joiden konteksteihin ne myös hyvin soveltuvat.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa teoreettisen tiedon omaksi käyttöteoriakseen (teoriaopetus), hänelle kehittyy kontekstuaalisuuden taju ja suhteissa olemisen kyky (työnohjausprosessi ja teoriaopetus) ja lisäksi hän saa oman kokemushistoriansa ammatilliseen käyttöön (koulutuspsykoterapia).

Psykoterapeuttikoulutus on prosessikoulutusta, jossa kaikki opintojaksot kestävät koko koulutuksen ajan. Koulutus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

- 930070 Teoria- ja menetelmäopinnot (TÄYD KOUL) 39 op

- 930071 Työnohjaus (TÄYD KOUL) 12 op

- 930072 Koulutuspsykoterapia (TÄYD KOUL) 5 op

- 930073 Psykoterapeuttinen potilastyö (TÄYD KOUL) 0 op

- 930074 Opinnäytetyö (TÄYD KOUL) 10 op

- 930075 Osaamisen näyttö (TÄYD KOUL) 0 op

Päivitys 20.4.2021: Huom! Koulutuksessa on vielä muutama paikka vapaana. Hakuaikaa on jatkettu su 30.5.2021 klo 23:59 asti. Jatkohaun aikana (20.4.-30.5.2021) hakeneiden soveltuvuushaastattelun päivämäärä ilmoitetaan näillä sivuilla lähiaikoina. Kutsu soveltuvuushaastatteluun lähetetään kaikille valintakriteerit täyttäville.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2020-2021

Oppiaine

7002 Psykoterapia (TÄYD KOUL)

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Tampere

Osallistujien enimmäismäärä

18

Esitietovaatimukset

Hakijoilta edellytetään soveltuva ylempi yliopisto tai ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa mainittu perustutkinto. Tutkintoon tulee sisältyä tai olla erikseen suoritettuna riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja (30 op). Hakijoilta edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Voidakseen tulla valituksia hakijan tulee täyttää psykoterapeuttikoulutukselle asetetut kriteerit. Lue tarkemmat tiedot kriteereistä Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

continuing.education@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.10.2021