Voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutus 66 op 2021-2024 TAMPERE

66 op, Lukuvuosi 2021-2022, -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 17 850 € (alv 0%), joka sisältää teoriaopetuksen lisäksi myös työnohjauksen ja koulutuspsykoterapian.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt. Löydät tällä hetkellä haettavana olevat psykoterapeuttikoulutuksemme osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Perheterapialla tarkoitetaan terapeuttista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin, perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista sekä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta. Tällöin tavoitteena on muuttaa mielipahaa ja psyykkisiä oireita lisääviä ja näitä ylläpitäviä perheenjäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita. Perheterapiassa on useita eri menetelmiä, joiden käyttöalueet vaihtelevat hoidettavan ongelman ja perheen oman näkemyksen mukaan. Perheitä ei siis lähestytä menetelmäkeskeisesti, vaan menetelmä sopeutetaan hoitotilanteeseen sopivaksi. Suomalaisissa perheterapiakoulutuksissa on korostettu usean eri perhe- ja pariterapiamenetelmän opettamista, jotta terapeutilla olisi valmiudet kohdata erilaisista ongelmista kärsiviä perheitä ja pariskuntia, sellaisella tavalla ja menetelmällä, joka kulloinkin on tarkoituksenmukainen ja jonka lähestymistavan perheen ja pariskunnan on helppo ymmärtää ja hyväksyä.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana.

Perustutkinnon tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja. Tarkista tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Haastattelut toteutetaan 24.4.2021 ryhmähaastatteluina (2-4 henkilöä). Jokainen haastatteluun kutsuttu osallistuu yhteen haastatteluun.

Päivitys 20.4.2021: Huom! Koulutuksessa on vielä muutama paikka vapaana. Hakuaikaa on jatkettu su 30.5.2021 klo 23:59 asti. Jatkohaun aikana (20.4.-30.5.2021) hakeneiden hakijoiden soveltuvuushaastattelut pidetään 10.6.2021. Kutsu soveltuvuushaastatteluun lähetetään kaikille valintakriteerit täyttäville.

Miten

Koulutus alkaa syyskuussa 2021 ja se toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Tampereella.

Koulutuksen alustava aikataulu:
Syksy 2021 koulutuspäivämäärät:
2.-3.9.2021
5.-6.10.2021
16.-17.11.2021
2.-3.12.2021

Ennen hakemuksen täyttämistä

Tutustu huolellisesti Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaan valintakriteereihin ennen hakemuksen täyttämistä. Hakuopas löytyy täältä.

Täytä hakulomake huolellisesti. Avaa työtehtävien sisältö erityisesti tilanteissa, joissa työtä ei ole suoritettu mielenterveysyksikössä (psykiatrinen osastotyö tai - avohoito, psykologin vastaanotto tms.). Ilmoita tällöin myös prosentuaalisesti kuinka paljon työsi on sisältänyt mielenterveystyötä. Työkokemuksen on oltava dokumentoitu ja tarkistettavissa.

Liitteet:
Pakolliset liitteet ovat: CV (huom. max 2 sivua) ja oma elämänkertakuvaus (max 3 sivua), jossa kuvaat elämänkaaresi tärkeimmät tapahtumat ja mikä on saanut sinut hakeutumaan psykoterapeuttikoulutukseen. Älä ylitä sivujen enimmäismäärää. Liitä liitteet PDF-muodossa. Nimeä liitteet Sukunimi Etunimi CV/omaelämäkerta. Varmistathan, että nimesi on liitteiden jokaisella sivulla. Huom. älä liitä muita kuin pyydettyjä liitteitä hakemukseen.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Tampere

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kristiina Simojoki
kristiina.simojoki@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 19.4.2023