Virtaustekniikka

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 477052A
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lepo- ja liiketilassa olevien fluidien ominaisuuksia ja käyttäytymistä sekä tunnistaa viskositeetin vaikutuksen fluidin virtaukseen.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Viskositeetti. Liikkeensiirron mekanismit. Differentiaalisten liiketaseiden muodostaminen ja ratkaisu. Kitkakerroin. Virtaus putkissa ja avouomissa.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Esitietona tarvitaan differentiaaliyhtälöiden ratkaisumenetelmien tuntemusta.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 7.11.2022