Virtaustekniikka

5 op, Academic Year 2022-2023 , 477052A
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lepo- ja liiketilassa olevien fluidien ominaisuuksia ja käyttäytymistä sekä tunnistaa viskositeetin vaikutuksen fluidin virtaukseen.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Viskositeetti. Liikkeensiirron mekanismit. Differentiaalisten liiketaseiden muodostaminen ja ratkaisu. Kitkakerroin. Virtaus putkissa ja avouomissa.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

Esitietona tarvitaan differentiaaliyhtälöiden ratkaisumenetelmien tuntemusta.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 7.11.2022