Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay352257P

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Koulutuksen tiedot

Viestintä ja vuorovaikutus (kulttuurin vaikutus viestintään ja vuorovaikutukseen​, väärinymmärryksien välttäminen​, ammatillinen kielitaito​, kielitaidon kehittäminen, ohjaajan/opettajan rooli kielen oppimisen tukena​, puutteellisen kielitaidon vaikutus vuorovaikutukseen). Kulttuurinen tieto ja turvallisuus (kulttuurinen taito​, kulttuurisesti turvallisen ympäristön luominen​, monikulttuurisen ohjauksen riittävät resurssit).

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

5511 Terveystieteet

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Viimeksi päivitetty: 21.11.2022