ELY-keskuksen logo, Oulun yliopiston logo, Savonia ammattikorkeakoulun logo,Vipuvoimaa EU:lta logo ja EU lippulogo

Valaistussuunnittelu (TÄYD KOUL)

60 op, Lukuvuosi 2021-2022 , A700301
Erityisesti niille, joilla on koulutuksen tai työn kautta yhteys valaistusalaan. Laajenna ja syvennä osaamistasi valaistuksen suunnittelijana!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksen tiedot

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön järjestämä valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin.

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Hakeminen

Haku 12. - 30.4.2021 (klo 23:59 mennessä)

Koulutukseen valitaan enintään 25 osallistujaa. Koulutukseen on mahdollista hakea joko koko 60 op:n opintokokonaisuuteen, pelkästään syksyn 30 op:n koulutukseen tai yksittäisille syksyn 10 op:n opintojaksoille erikseen. Marraskuussa avautuu täydennyshaku mahdollisiin vapaisiin kevään opintojaksojen paikkoihin.

Opinnoissa yksi opintopiste vastaa opiskelijalle 27 tunnin työpanosta. Hakijan on syytä huomioida opintojen vaatima työmäärä jo hakuvaiheessa itselleen sopivan koulutuksen laajuutta valitessaan, varsinkin jos opintoja aikoo suorittaa kokopäivätyön ohella.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita täydennyskoulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä. Hakijaa pyydetään myöhemmin toimittamaan pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.

Hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksistä sähköpostitse viikolla 21. Osallistuminen koulutukseen tulee vahvistaa tai perua 4.6.2021 klo 15.00 mennessä. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia tulee riittävä määrä.

Tutustu koulutusta esittelevään videoon.

Koulutukseen valittu sitoutuu antamaan EU-hankkeen raportointia varten taustatietonsa (osallistujan henkilö-, ym. taustatiedot). Osallistuja hyväksyy, että tiedot tallennetaan ESR-henkilöjärjestelmään. (Rekisterin omistaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto).

Oulun yliopisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

0

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

25

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja:
Henrika Pihlajaniemi
henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi
puh. 040 708 9865
Viimeksi päivitetty: 5.11.2021