Vaatimusmäärittely (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023, ay811391A
Kurssilla opit vaatimusmäärittelyn perusteet ja kuvaamaan sen avulla kehitettäviä ohjelmistoja.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0€

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

  • Vaatimusten jäljitettävyys
  • Eri sidosryhmien näkökulmat ja vaatimusten kategoriat
  • Vaatimusten muutokset
  • Ongelmanratkaisumenetelmät
  • Vaatimusmäärittelyn taidot ja tekniikat iteratiivisessa kehitysympäristössä
  • Vaatimusten identifiointi, keruu, määrittely ja dokumentointitekniikat
  • Vaatimusten priorisoinnin ja validoinnin tekniikat

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Information and Communication Technologies (ICTs)

Oppiaine

3259 Tietojenkäsittelytiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan, että seuraavien opintojaksojen ja niiden edeltäjien osaamistavoitteet on saavutettu: Johdatus ohjelmistotuotantoon

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 13.1.2023