Työelämän suomea - töihin Suomeen

15 op, Lukuvuosi 2021-2022 , -
Kielitaito on yksi menestyksen avaimista työelämässä. Tämän koulutuksen avulla täydennät suomen kielen taitoasi ja parannat mahdollisuuksiasi työllistyä ja edetä urallasi!

Kuuden kuukauden mittainen koulutus sisältää monipuolisia harjoituksia erilaisista viestintätilanteista työelämässä. Opit toimimaan suomalaisessa työkulttuurissa ja pääset harjoittelemaan kieltä harjoittelujaksoilla työympäristössä. Opetus tapahtuu pääasiassa perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin aamupäivällä.

Opettajina toimivat muun muassa lehtori Anne Koskela (Täydentävien opintojen keskus) ja yliopisto-opettaja Sisko Brunni (HuTK). Heillä on pitkä ja monipuolinen kokemus suomi toisena kielenä -opetuksen parissa.

Lue lisää ja lähetä hakemuksesi pian - hakuaika päättyy 5.11.2021.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Osallistujille maksuton

Koulutuksen tiedot

KIELIKOULUTUS 1.
Suomalainen yhteiskunta ja työyhteisöt, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Suomen kielen viestintätaitojen vahvistaminen
 • Itsenäisen opiskelun suunnittelutaitojen kehittäminen

Sisällöt:

 • Johdanto suomalaiseen yhteiskuntaan: yhteiskuntarakenne, oikeusvaltio, hyvinvointi ja tasaarvo, valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko.
 • Työyhteisöt Suomessa: työnantajan ja työntekijän velvollisuudet, työyhteisön hyvinvointi.
 • Suomen kielen perustason (A2–B1) kertaus ja oman taitotason arviointia.

Toteutus: Monimuoto-opinnot: luennot ja harjoitukset, verkko- ja itsenäinen työskentely.

KIELIKOULUTUS 2.
Suomen kielen viestintäkulttuuri ja viestintätapoja, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Suomen kielen keskitason (B1- B2) kehittäminen kohdennetusti työelämän tueksi

Sisällöt 

 • Työpaikan yleiskieli 
 • Puhekielen tyypilliset piirteet 
 • Keskustelukulttuuri erilaisissa yhteyksissä 
 • Monimerkitykselliset ilmaukset 
 • Perehtyminen oman alan suomenkieliseen kommunikointikulttuuriin (viestintätavat ja tilanteet työelämässä)

Toteutus: Monimuoto-opinnot: luennot ja harjoitukset, verkko- ja itsenäinen työskentely.

KIELIKOULUTUS 3.
Suomen kielen ammatillinen viestintä ja oman alan asiantuntijuus, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Suomen kielen keskitason (B2) kehittäminen kohdennetusti oman asiantuntijuuden tueksi 
 • Ammatilliseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään perehtyminen 
 • Oman alan akateemiseen viestintään perehtyminen

Sisällöt 

 • Suomenkielinen asiantuntijaviestintä korkeakoulussa ja työelämässä ICT-alalla 
 • Oman alan ja asiantuntijuuden viestintätilanteet, kirjallisuus, artikkelit ja suullisen viestinnän lähteet.

Toteutus: Monimuoto-opinnot: luennot ja harjoitukset, verkko- ja itsenäinen työskentely.

KIELIKOULUTUS 4.
Suomen kielen viestintätyylit, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Suomen kielen viestintätaitojen kehittäminen erilaisissa ICT-alan ammatillisissa viestintätilanteissa

Sisällöt 

 • Työyhteisöjen yleiskieli, keskustelukulttuuri ja –tilanteet erilaisissa yhteyksissä 
 • Suomen kieli ja työyhteisötaidot 
 • Ammatillinen viestintä työelämässä

Toteutus: Monimuoto-opinnot: luennot ja harjoitukset, verkko- ja itsenäinen työskentely.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN
Suomen kieli työpaikalla, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Työharjoitteluun orientoituminen 
 • Työharjoittelupaikkaan tutustuminen

Sisällöt 

 • Perehtyminen oman alan työyhteisön suomenkieliseen kommunikointikulttuuriin ja kieleen työpaikalla (yleiskieli, puhekieli, peruskäsitteistö, viestintätavat ja -tilanteet)

Toteutus: Itsenäinen projektityö, lähtökohtana työpaikan viestintätapojen ja -tilanteiden havainnointi.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN
Työharjoittelu, 5 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Työelämään tutustuminen suomenkielisessä työyhteisössä 
 • Työelämätuntemuksen ja -taitojen kehittäminen 
 • Ammatillisen viestinnän ja kielitaidon kehittäminen työelämässä

Sisällöt

 • Työelämäharjoittelun ohjaajan kanssa sovitut työn sisällöt ja tehtävät sekä opintokokonaisuuteen liittyvät oppimistehtävät/harjoittelupäiväkirja

Toteutus:

 • Työelämään tutustuminen, yhteensä 135 tuntia 
 • Sovitut työtehtävät 82 tuntia työpaikalla 
 • Ohjauskeskustelut 6 tuntia 
 • Palautekeskustelu 2 tuntia 
 • Harjoittelupäiväkirja 45 tuntia itsenäistä työtä

Koulutukseen hakeminen

Jos olet kiinnostunut osallistumaan "Työelämän suomea - töihin Suomeen" -koulutukseen, täytä ja lähetä hakulomake 5.11.2021 mennessä.

Otamme kiinnostuneisiin yhteyttä vastaanotettuamme hakulomakkeen. Varsinainen valinta kurssille tapahtuu erillisellä valintaprosessilla, joka sisältää haastattelun.

Tiedustelut koulutukseen ja hakuprosessiin liittyen:
Monika Luukkonen, monika.luukkonen@oulu.fi

Linkit

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
Kieli- ja viestintäopinnot

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

20

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Tiedustelut koulutukseen ja hakuprosessiin liittyen:
Monika Luukkonen, monika.luukkonen@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022