Työelämään tutustuminen – työharjoittelu

5 op, Lukuvuosi 2023-2024, HS00AG82
Työharjoittelussa pääset käyttämään suomea oman alasi työpaikalla ja opit toimimaan suomenkielisessä työyhteisössä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Itsenäinen opiskelu

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä kurssi on Työharjoittelu, joka toteutetaan itsenäisenä työskentelynä. Kurssiin kuuluu työelämäharjoittelun ohjaajan kanssa sovittavat työn sisällöt ja tehtävät sekä opintokokonaisuuteen liittyvät oppimistehtävät sekä työharjoitteluraportti.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Erillinen opiskeluoikeus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Koulutusala

Kieli- ja viestintäopinnot

Oppiaine

Suomen kieli, Työelämäsuomi

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Ilmoitetaan myöhemmin

Osallistujien enimmäismäärä

Vähintään 8 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille

Esitietovaatimukset

Työharjoittelujakson edellytyksenä on Työelämän suomea – töihin Suomeen -koulutuksen kielikoulutusjaksojen (1–4) ja Suomen kieli työpaikalla -jakson (2 op) hyväksytysti suorittaminen.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Anne Koskela (anne.koskela@oulu.fi), Topik, kieli- ja viestintäkoulutus, HuTK, suomen kieli,
Sisko Brunni (sisko.brunni@oulu.fi), HuTK, suomen kieli
Viimeksi päivitetty: 5.6.2023