Työelämään tutustuminen – työharjoittelu

5 op, Academic Year 2023-2024 , HS00AG82
Työharjoittelussa pääset käyttämään suomea oman alasi työpaikalla ja opit toimimaan suomenkielisessä työyhteisössä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Koulutus on maksuton

Ota yhteyttä

Koulutuksen tiedot

Tämä kurssi on Työharjoittelu, joka toteutetaan itsenäisenä työskentelynä. Kurssiin kuuluu työelämäharjoittelun ohjaajan kanssa sovittavat työn sisällöt ja tehtävät sekä opintokokonaisuuteen liittyvät oppimistehtävät sekä työharjoitteluraportti.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Separate study right

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

Suomen kieli, Työelämäsuomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Ilmoitetaan myöhemmin

Osallistujien enimmäismäärä

Vähintään 8 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille

Esitietovaatimukset

Työharjoittelujakson edellytyksenä on Työelämän suomea – töihin Suomeen -koulutuksen kielikoulutusjaksojen (1–4) ja Suomen kieli työpaikalla -jakson (2 op) hyväksytysti suorittaminen.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Anne Koskela (anne.koskela@oulu.fi), Topik, kieli- ja viestintäkoulutus, HuTK, suomen kieli,
Sisko Brunni (sisko.brunni@oulu.fi), HuTK, suomen kieli
Viimeksi päivitetty: 3.11.2023