Työelämään tutustuminen – suomen kieli työpaikalla

2 op, Academic Year 2023-2024, HS00AG81
Tällä opintojaksolla orientoidut työharjoitteluun. Opit tunnistamaan, kielenkäyttötilanteita työpaikalla. Suunnittelet työharjoittelujaksoa.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä kurssi on itsenäinen projektityö, jonka lähtökohtana on työpaikan viestintätapojen ja -tilanteiden havainnointi. Tällä kurssilla opiskelijat analysoivat omaa kielitaitoa sekä perehtyy oman alan työyhteisön suomenkieliseen kommunikointikulttuuriin ja kieleen työpaikalla (yleiskieli, puhekieli, peruskäsitteistö, viestintätavat ja -tilanteet).

Koulutusmuoto

Continuous learning
Separate study right

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Koulutusala

Language and communication studies

Oppiaine

Suomen kieli, Työelämäsuomi

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Ilmoitetaan myöhemmin

Osallistujien enimmäismäärä

Vähintään 8 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Anne Koskela (anne.koskela@oulu.fi), Topik, kieli- ja viestintäkoulutus, HuTK, suomen kieli,
Sisko Brunni (sisko.brunni@oulu.fi), HuTK, suomen kieli
Viimeksi päivitetty: 5.6.2023