Tutkimustieto ja data-analyysi (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay353306S
Jaksolla perehdytään tieteellisen tutkimuksen piirteisiin ja menetelmiin sekä tilastollisen tutkimuksen vaiheisiin

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Koulutuksen tiedot

Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät eri näkökulmista.

Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimus suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston muodostaminen, tilastollisen päättelyn periaatteet.. Tieteellinen artikkelin kriittinen lukeminen.

Tieteelliset lehdet ja julkaisuprosessin vaiheet, tieteellisen viestinnän etiikka, lääketieteen ja terveystieteiden eri alojen lähestymistavat ja kysymyksenasettelut, tieteellisen artikkelin rakenne, tutkimusasetelmat, tutkimuksen mahdolliset harhat, tulosten esittäminen, tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys, systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.Tiedonhaku:

Julkaisutyypit terveystieteissä, elektroniset lehdet ja kirjat. Terveystieteiden viitetietokannat. Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi ja viitteidenhallintaohjelma.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

5403 Hoitotiede

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 15.6.2023