Tutkimustieto ja data-analyysi (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay353306S

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät eri näkökulmista.
Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimus suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston muodostaminen, tilastollisen päättelyn periaatteet.. Tieteellinen artikkelin kriittinen lukeminen.
Tieteelliset lehdet ja julkaisuprosessin vaiheet, tieteellisen viestinnän etiikka, lääketieteen ja terveystieteiden eri alojen lähestymistavat ja kysymyksenasettelut, tieteellisen artikkelin rakenne, tutkimusasetelmat, tutkimuksen mahdolliset harhat, tulosten esittäminen, tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys, systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.

Tiedonhaku:
Julkaisutyypit terveystieteissä, elektroniset lehdet ja kirjat. Terveystieteiden viitetietokannat. Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi ja viitteidenhallintaohjelma.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

5403 Hoitotiede

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 21.11.2022