Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay353316S
Jaksolla perehdyt tutkimusasetelmiin ja -prosessien päävaiheisiin, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin ja luotettavuuden ja eettisyyden arviointiin

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Koulutuksen tiedot

Erilaisiin tieteellisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä tutkimuksen toteuttamiseen perehtyminen.
Laadullisen tutkimuksen erilaiset tutkimusasetelmat, tutkimusprosessien päävaiheet, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät sekä luotettavuus.
Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu ja valintojen perustelu.
Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman esittäminen toisille opiskelijoille.
Tutkimuksen eettisyys ja henkilötietosuoja laadullisessa tutkimuksessa.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

5403 Hoitotiede

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 15.6.2023