Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023, ay353316S

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Erilaisiin tieteellisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä tutkimuksen toteuttamiseen perehtyminen.
Erilaiset tutkimusasetelmat, tutkimusprosessien päävaiheet, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät.
Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu ja valintojen perustelu.
Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman esittäminen toisille opiskelijoille.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Health and welfare

Oppiaine

5403 Hoitotiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 21.11.2022