Turvallisuusjohtaminen (TÄYD KOUL)

18 op, Academic Year 2020-2021 , A700604
turvallisuusjohtamisen moninaiseen sisältöön työturvallisuuden, -hyvinvoinnin, -kyvyn, esimiestyön ja riskein hallinnan teemojen kautta.

Järjestämistapa

Multiform learning

Hinta

4600 € (+alv 24 %) erillisenä koulutusmoduulina

Koulutuksen tiedot

Executive Education -ohjelmakokonaisuudessa toteutetaan vuosittain 5 sisältömoduulia sekä EMBA-lopputyöprosessi. Moduulit voi suorittaa irrallisina koulutusohjelmista ja halutessaan koota ne pidemmän ajan kuluessa esimerkiksi Executive MBA, EMBA in Safety Management tai Master of SafetyTM -todistukseen.

Turvallisuusjohtaminen
1. Työorganisaatio oikeussubjektina ja sosiaalisena järjestelmänä
2. Turvallisuusjohtaminen ja esimiestyö
3. Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen
4. Turvallisuusriskien hallinta

Moduuli toteutetaan lähiopetuksena, jota kokonaisuuteen sisältyy kaikkiaan 11 päivää. Keskeisinä kouluttajina ohjelmassa toimivat mm. johtava konsultti, FT Juhani Tarkkonen Innosafesta, johtava asiantuntija FT Marita Hyttinen EcoOnline Oy:stä, TkT tutkijatohtori Arto Reiman Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta sekä professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen teknillisestä yliopistosta. Moduuli on pakollinen EMBA in Safety Management ja Master of SafetyTM -ohjelmissa. Executive MBA -ohjelmaa opiskelevat voivat halutessaan valita moduulista yhden kurssin omaan opinto-ohjelmaansa.

Lisätietoja Martti Ahtisaari-Instituutin sivuilta.

Koulutukseen ilmoittautuminen.

Koulutusmuoto

Continuous learning

Lukuvuosi

Academic Year 2020-2021

Oppiaine

6356 Kauppatieteet (MBA)

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

20

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

Antti Kauppila, p. 0294 48 7355, antti.kauppila(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.10.2021