Turvallinen kasvuympäristö kiusaamisen ehkäisijänä

5 op, Lukuvuosi 2022-2023 , -
Kommunikaatiokulttuurin muutoksella kohti turvallista koulua ja kiusaamisen ehkäisyä - miten tämä saadaan aikaan? Tämä koulutus tarjoaa tutkimukseen pohjautuvia välineitä koulun toimintakulttuurin luomiseksi siten, että jokainen lapsi, nuori ja aikuinen voi kokea tulevansa kohdatuksi ja kuulluksi yhteisön arvostettuna jäsenenä.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle ja on osallistujille maksuton. Tervetuloa oppimaan ja keskustelemaan!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Osallistujille maksuton

Koulutuksen tiedot

Kohderyhmä: Perusopetuksen opetushenkilöstö.

Tavoitteet:

  • Lisätä henkilöstön tutkimusperustaista tietoisuutta jokapäiväisen arjen kommunikoinnin merkityksestä kiusaamista tukevana tai ehkäisevänä
  • Kehittää henkilöstön kykyä tunnistaa kommunikointikulttuuria, joka edistää tai heikentää turvallisuutta, osallisuutta ja kuulemista
  • Kehittää henkilöstön kykyä luoda kommunikoinnillaan henkisesti turvallista toimintaympäristöä sekä kohdata myös erityisen haastavia tilanteita turvallisuutta tukevasti

Sisältö

Koulutus koostuu neljästä eri teemasta:

  1. Arjen kommunikoinnin merkitys kiusaamisen ehkäisijänä. Luentoalustukset: Iina Juva ja Anne-Mari Väisänen
  2. Kommunikointi oppilaiden vertaissuhteissa, koulun henkilökunnan kesken, opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa sekä kodin ja koulun kesken; yhteiskunnassa normalisoituva kommunikointi myös virtuaalisissa tiloissa. Luentoalustukset: Tomi Kiilakoski ja Maria Petäjäniemi
  3. Hyvän kommunikointikulttuurin piirteet. Luentoalustukset: Teemu Suorsa ja Iida Kauhanen
  4. Myönteisen tunneilmapiirin ja toimintakulttuurin rakentaminen koulussa ja virtuaalisissa tiloissa. Luentoalustukset: Maija Lanas ja Eveliina Puutio

Aikataulu

Zoom -vertaiskeskusteluiltapäivät

ti 31.1.2023 klo 14.30-16

to 16.2.2023 klo 14.30-16

ke 15.3.2023 klo 14.30-16

ti 4.4.2023 klo 14.30-16

to 27.4.2023 klo 14.30-16

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkossa Moodle -oppimisympäristössä ja Zoom -vertaiskeskusteluiltapäivinä. Luentoalustukset ovat tallennettuja, mutta vertaiskeskusteluiltapäivissä on läsnäolovelvollisuus.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

30 - Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kaisu Alamikkelä, kaisu.alamikkela@oulu.fi ja Kirsi Yliniva, kirsi.yliniva@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 23.1.2023