Young business people sitting in office during meeting and discussing with paperwork and laptops.

Tuotantotalouden peruskurssi (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay555225P
Johdantokurssi, jossa käydään tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen liittyvät aihealueet kattavasti läpi.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75€

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

- Johdanto tuotantotalouteen:  Tuotanto ja tuottavuus, Tuotantostrategiat, Kysynnän ennustaminen, Talousmenetelmiä.

- Tuotantojärjestelmien suunnittelu: Sijaintipaikka, Layout, Toimitusketjut, Kapasiteetin hallinta, Henkilöstökysymykset.

- Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus, Kunnossapito ja luotettavuus.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

  • Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
  • Ennustaminen, Kustannuslaskenta
  • Investointitoiminta, Kestävä kehitys
  • Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
  • Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
  • Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
  • Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
  • MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
  • JIT & Lean, Kunnossapito

Tämän opintojakson järjestävät myös seuraavat yhteistyöoppilaitokset: Helsingin seudun kesäyliopistoHämeen kesäyliopistoJyväskylän kesäyliopistoPorin seudun kansalaisopistoKymenlaakson kesäyliopistoLapin kesäyliopistoMikkelin kesäyliopisto ja Savonlinnan kesäyliopisto.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

6310 Tuotantotalous

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022