Tunne oppilaasi - Psykologisia näkökulmia oppilaan elämänkentän ymmärtämiseen, 6op

6 op, Academic Year 2022-2023 , TÄYD KOUL
Pohditko, miten voisit auttaa psyykkisesti oireilevaa oppilasta, mutta aika ja keinot eivät riitä? Miten tunnistaa oireilun taustalla olevia syitä ja tarpeita sekä ohjata eteenpäin? Tästä koulutuksesta saat tietoa psyyken rakentumisesta, kognitiivisten ja neuropsykologisten tekijöiden vaikutuksesta oppilaaseen sekä ymmärrystä ja työkaluja oppilaan arvostavaan kohtaamiseen.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opettajille ja tukihenkilöstölle. Koulutus on osallistujille maksuton. Tervetuloa mukaan!


Rahoittajat

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Osallistujille maksuton

Koulutuksen tiedot

Tavoitteet

  • Syventää opetus- ja kasvatusalan ammattilaisen taitoja ja valmiuksia eri-ikäisten lasten ja nuorten rakentavassa ja arvostavassa kohtaamisessa.
  • Luoda ymmärrystä psyyken rakentumisesta, psyyken hyvinvoinnin lisäämisestä sekä tavallisimmista lasten ja nuorten psyykkisistä häiriöistä tuen näkökulmasta.
  • Syventää ymmärrystä siitä, miten kognitiivisten ja neuropsykologisten toimintojen poikkeavuudet vaikuttuvat lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin.

Toteutus

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena, osallistavana ja ohjattuna valtakunnallisena verkkokoulutuksena. Se sisältää verkkovideopuheenvuoroja sekä muuta verkkomateriaalia, soveltavia tehtäviä sekä yhteistoiminnallista työskentelyä osallistujien kesken. Tehtävissä osallistujat kokeilevat oppimiaan menetelmiä käytännössä sekä reflektoivat oppimaansa käytännön oppilastapauksiin. Koulutuksessa ei ole reaaliaikaista läsnäoloa vaativia webinaareja, joten voit opiskella itsellesi sopivina aikoina - kuitenkin kurssin jaksoaikataulun puitteissa. Opiskelua ohjaavat sisältöasiantuntijat ja prosessituutorit.

Sisällöt ja aikataulut

  • Orientaatioviikko 13.-19.3.
  • Jakso 1: Temperamentti ja kiintymyssuhde 20.3.-10.4.
  • Jakso 2: Kognitiivinen ja neuropsykologinen kehitys ja niiden häiriöt kuormitustekijöinä 11.4.-30.4.
  • Jakso 3: Mielenterveyden häiriöt: masennus ja ahdistuneisuus, koulu-uupumus ja kouluhaluttomuus 2.5.-21.5.
  • Palauteviikko 22.-28.5.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

30

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Suunnittelija Anna Kuusisto
anna.kuusisto@oulu.fi
p. 050 5668 504
Viimeksi päivitetty: 27.2.2023