Traumapsykoterapeuttikoulutus (TÄYD KOUL)

77 op, Academic Year 2020-2021 , A700213
Psykoterapeutteja tarvitaan lisää! Hanki sote-alan ammattilaisille tarkoitettu psykoterapeutin pätevyys.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

19500 €

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Koulutus toteutuu ajanjaksolla syyskuu 2021 - toukokuu 2025. Traumapsykoterapeuttikoulutuksessa opiskelijat tutustuvat keskeisiin traumapsykoterapeuttisiin viitekehyksiin ja menetelmiin. Koulutuksen keskeisiä alueita ovat mm. kiintymyssuhdekysymysten ymmärtäminen ja huomioiminen, yhteistyösuhteen luominen, traumatisoitumisen ja sen vaikutusten ymmärtäminen, traumatisoitumisen olemassaolon ja sen vakavuusasteen arvioiminen, kehollisuuden huomioiminen kaikessa traumatyössä sekä kyvyt ja taidot työskennellä vakavasti kiintymyssuhteissa traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa.

Psykoterapeuttikoulutus on prosessikoulutusta, jossa kaikki opintojaksot kestävät koko koulutuksen ajan. Koulutus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

- 930060 Teoria- ja menetelmäopinnot (TÄYD KOUL) 39,5 op

- 930061 Työnohjaus (TÄYD KOUL) 21 op

- 930062 Koulutuspsykoterapia (TÄYD KOUL) 6 op

- 930063 Psykoterapeuttinen potilastyö (TÄYD KOUL) 0 op

- 930064 Opinnäytetyö (TÄYD KOUL) 10 op

- 930065 Osaamisen näyttö (TÄYD KOUL) 0 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2020-2021

Oppiaine

7002 Psykoterapia (TÄYD KOUL)

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

24

Esitietovaatimukset

<p style="margin-bottom:8pt;line-height:107%">Hakijoilta edellytetään soveltuva ylempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa mainittu perustutkinto. Tutkintoon tulee sisältyä tai olla erikseen suoritettuna riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja (30 op). Hakijoilta edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Voidakseen tulla valituksia hakijan tulee täyttää psykoterapeuttikoulutukselle asetetut kriteerit. Lue tarkemmat tiedot kriteereistä Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

continuing.education@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.10.2021