Traumapsykoterapeuttikoulutus 77 op 2021-2025 OULU

77 op, Lukuvuosi 2021-2022, -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 19500 € (alv 0%). Katso muut koulutukseen liittyvät kulut koulutusesitteestä.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt. Löydät tällä hetkellä haettavana olevat psykoterapeuttikoulutuksemme osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat keskeisiin traumapsykoterapeuttisiin viitekehyksiin sekä kiintymyssuhdeteoriaan. Koulutus antaa psykoterapeuttiset valmiudet työskennellä traumapsykoterapeuttina sekä akuutisti että kompleksisesti traumatisoituneiden potilaiden kanssa hoidon eri vaiheissa. Lisäksi perehdytään traumatisoitumisen vaikutuksiin ja ilmenemismuotoihin ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana.

Perustutkinnon tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 31.1.2021. Maaliskuun ryhmähaastattelut on siirretty elokuulle. Jokainen osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä.

Miten

Koulutuksen toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Päivitys 5.3.2021: Koulutus alkaa marraskuussa 2021 ja koulutuspäivät järjestetään Oulussa. Syksyn 2021 koulutuspäivät ovat 11.-12.11., 14.-15.12.

Ennen hakemuksen täyttämistä

Tutustu huolellisesti Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaan valintakriteereihin ennen hakemuksen täyttämistä.

Täytä hakulomake huolellisesti. Avaa työtehtävien sisältö erityisesti tilanteissa, joissa työtä ei ole suoritettu mielenterveysyksikössä (psykiatrinen osastotyö tai - avohoito, psykologin vastaanotto tms.). Ilmoita tällöin myös prosentuaalisesti kuinka paljon työsi on sisältänyt mielenterveystyötä. Työkokemuksen on oltava dokumentoitu ja tarkistettavissa.

Liitteet:
Pakolliset liitteet ovat: CV (huom. max 2 sivua) ja oma elämänkertakuvaus (max 3 sivua), jossa kuvaat elämänkaaresi tärkeimmät tapahtumat ja mikä on saanut sinut hakeutumaan psykoterapeuttikoulutukseen. Älä ylitä sivujen enimmäismäärää. Nimeä liitteet Sukunimi Etunimi CV/omaelämäkerta. Varmistathan, että nimesi on liitteiden jokaisella sivulla. Huom. älä liitä muita kuin pyydettyjä liitteitä hakemukseen.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kristiina Simojoki
kristiina.simojoki@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 19.4.2023