Traumapsykoterapeuttikoulutus 77 op 2021-2024 TAMPERE

77 op, Academic Year 2020-2021 , -

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 20 000 € (alv 0%). Katso muut koulutukseen liittyvät kulut koulutusesitteestä.

Koulutuksen tiedot

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt. Löydät tällä hetkellä haettavana olevat psykoterapeuttikoulutuksemme osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat keskeisiin traumapsykoterapeuttisiin viitekehyksiin sekä kiintymyssuhdeteoriaan. Koulutus antaa psykoterapeuttiset valmiudet työskennellä traumapsykoterapeuttina sekä akuutisti että kompleksisesti traumatisoituneiden potilaiden kanssa hoidon eri vaiheissa. Lisäksi perehdytään traumatisoitumisen vaikutuksiin ja ilmenemismuotoihin ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Perustutkinnon tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella.

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Tampereella. Haastattelut ovat 14.-16.10.2020. Jokainen osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Haastattelukutsut lähetetään viikolla 41.

Lisätietoa koulutuksesta löydät koulutusesitteestä: Koulutusesite.

Vuoden 2021 koulutuspäivät:
Kevät 2021: 21.1., 22.1., 11.2., 12.2., 25.3., 26.3., 6.5. ja 7.5.
Syksy 2021: 9.9., 10.9., 7.10., 8.10., 11.11., 12.11., 9.12. ja 10.12.

Tulostettava koulutusesite.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2020-2021

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Tampere

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki
(kristiina.simojoki@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 18.3.2024