Traumapsykoterapeuttikoulutus 2025-2028 Tampere

80 op, Academic Year 2024-2025 , -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 22 500 EUR. Lisäksi opiskelija maksaa itse EMDR I ja II koulutukset, kansainvälisen seminaarin sekä yksilöpsykoterapian.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Koulutusmaksu on 22 500 EUR. Lisäksi opiskelija maksaa itse EMDR I ja II koulutukset, kansainvälisen seminaarin sekä yksilöpsykoterapian.

Koulutuksen tiedot

Mitä

Oulun yliopisto järjestää traumapsykoterapeuttikoulutuksen Tampereella 2025 – 2028. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat traumapsykoterapian teoreettiseen viitekehykseen ja erilaisiin traumapsykoterapeuttisiin menetelmiin. Kiintymyssuhdeteoria, persoonallisuuden rakenteellinen dissosiaatioteoria ja polyvagaalinen teoria taustateorioina antavat mahdollisuuden liittää eri asteisen traumatisoitumisen teoreettisesti traumapsykoterapeuttisen viitekehyksen alle. Koulutuksessa huomioidaan vahvasti myös kehollisten menetelmien sekä EMDR-menetelmän käyttö traumapsykoterapeuttisessa työskentelyssä.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa työskennellä traumapsykoterapeuttina sekä akuutisti että kompleksisesti traumatisoituneiden kanssa hoidon eri vaiheissa. Hän osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa traumaperäisistä ja dissosiatiivisista oireista kärsiviä yksilöitä vaiheorientoituneella hoitomallilla ja huomioida traumatisoitumisen vaikutuksia perheessä ja yhteisöissä. Lisäksi hän osaa soveltaa erilaisia traumapsykoterapeuttisia menetelmiä hoidon eri vaiheissa. Koulutuksen tuomien valmiuksien yleisin sovellusympäristö on traumatisoituneille aikuisille annettava yksilöpsykoterapia.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa tammikuussa 2025. Koulutuspäivät järjestetään arkipäivisin Tampereella.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella. Hakuaika koulutukseen alkaa syksyllä 2023. Haastattelut järjestetään ryhmähaastatteluina. Haastatteluun kutsuttu hakija osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Haastattelun kesto on 45 minuuttia. Koulutuksen ilmoitetut aloitus- ja lopetuspäivät ovat suuntaa antavia ja tarkentuvat myöhemmin.

Koulutukseen haetaan Opintopolun kautta. Pääset Opintopolkuun tästä linkistä.

Koulutuksen esite

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2024-2025

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Tampere

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 19.3.2024