Traumapsykoterapeuttikoulutus 2024-2027 Helsinki

77 op, Academic Year 2023-2024 , -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 20 000 EUR. Lisäksi opiskelija maksaa itse EMDR I ja II koulutukset, kansainvälisen seminaarin sekä yksilöpsykoterapian.

Koulutuksen tiedot

Mitä

Oulun yliopisto järjestää traumapsykoterapeuttikoulutuksen Helsingissä 2024 – 2027. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat traumapsykoterapian teoreettiseen viitekehykseen ja erilaisiin traumapsykoterapeuttisiin menetelmiin. Kiintymyssuhdeteoria, persoonallisuuden rakenteellinen dissosiaatioteoria ja polyvagaalinen teoria taustateorioina antavat mahdollisuuden liittää eri asteisen traumatisoitumisen teoreettisesti traumapsykoterapeuttisen viitekehyksen alle. Koulutuksessa huomioidaan vahvasti myös kehollisten menetelmien sekä EMDR-menetelmän käyttö traumapsykoterapeuttisessa työskentelyssä.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa työskennellä traumapsykoterapeuttina sekä akuutisti että kompleksisesti traumatisoituneiden kanssa hoidon eri vaiheissa. Hän osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa traumaperäisistä ja dissosiatiivisista oireista kärsiviä yksilöitä vaiheorientoituneella hoitomallilla ja huomioida traumatisoitumisen vaikutuksia perheessä ja yhteisöissä. Lisäksi hän osaa soveltaa erilaisia traumapsykoterapeuttisia menetelmiä hoidon eri vaiheissa. Koulutuksen tuomien valmiuksien yleisin sovellusympäristö on traumatisoituneille aikuisille annettava yksilöpsykoterapia. Lisäksi opiskelija pätevöityy EMDR-terapeutiksi koulutuksen aikana ja saa valmiudet soveltaa sekä EMDR- että kehollisia menetelmiä traumapsykoterapeuttisen prosessin eri vaiheissa.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: https://www.oulu.fi/fi/joy/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa tammikuussa 2024 ja koulutuspäivät järjestetään arkipäivisin Helsingissä.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella. Hakuaika koulutukseen alkaa lokakuussa 2022. Ryhmähaastattelut pidetään 11.-12.10.2023 Helsingissä. Haastatteluja ei järjestetä muina päivinä. Haastatteluun kutsuttu hakija osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Haastattelun kesto on 45 minuuttia. Kevään 2024 koulutuspäivät ovat: 18.-19.1., 22.-23.2., 21.-22.3., 18.-19.4. ja 16.-17.5.

Tulostettava koulutusesite.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Helsinki

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)

Koulutuksen sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö: Jarno Katajisto (jarno@psykoterapia-ubuntu.com)
Kouluttajat Päivi Tervamaa (paivi@tervamaa.fi) ja
Anne Pelkonen (anne.pelkonen@yhteys.me)
Viimeksi päivitetty: 18.3.2024