Traumapsykoterapeuttikoulutus 2022-2025 Lahti

77 op, Lukuvuosi 2021-2022, A700218

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

20 000 €. Lisäksi EMDR I -koulutus 1200 € + alv, ulkomaisen kouluttajan 2pv:n seminaari 450 € + alv sekä yksilöpsykoterapia vähintään 60 tuntia.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt. Löydät tällä hetkellä haettavana olevat psykoterapeuttikoulutuksemme osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Mitä

Oulun yliopisto järjestää traumapsykoterapeuttikoulutuksen Lahdessa 2022 – 2025. Opiskelijan suoritettua koulu-tuksen hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat traumapsykoterapian teoreettiseen viitekehykseen ja erilaisiin traumapsykoterapeuttisiin menetelmiin. Kiintymyssuhdeteoria, persoonallisuuden rakenteellinen dissosiaatioteoria ja polyvagaalinen teoria traumateorioina antavat mahdollisuuden liittää eri asteisen traumatisoitumisen teoreettisesti saman viitekehyksen alle. Koulutuksessa huomioidaan vahvasti myös kehollisten menetelmien ja tekniikoiden käyttö traumapsykoterapeuttisessa työskentelyssä. Koulutuksen tuomien valmiuksien yleisin sovellusympäristö on traumatisoituneille aikuisille annettava yksilöpsykoterapia.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa tammikuussa 2022 ja koulutuspäivät järjestetään Lahdessa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 30.9.2021. Ryhmähaastattelut pidetään 4.-5.11.2021 Lahdessa. Haastatteluun kutsuttu hakija osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Haastattelu kestää 45 minuuttia. Koulutuksen ilmoitetut aloitus ja lopetuspäivät ovat suuntaa antavia. Kevään 2022 koulutuspäivät ovat: 10 -11.1., 7.- 8.2., 14.-15.3. ja 9 -10.5.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Lahti

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)

Sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö Marko Punkanen (marko@nyanssi.net)
Viimeksi päivitetty: 19.4.2023