Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO)

1 op, Summer 2021 , ay901032Y
Saavutat sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että pystyt toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia suullisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja, ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä, omaan alaan liittyviä kirjoitus- ja kuuntelutehtäviä ja esiintymistaidon harjoittelua.

Kurssi sisältää myös opintojakson ay901033Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK), 1 op.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2021

Oppiaine

8002 Kieliopinnot, ruotsi

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ks. Lähtötasovaatimus

Viimeksi päivitetty: 30.5.2023