Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO)

2 op, Summer 2021 , ay901030Y
Saavutat sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että pystyt toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Jakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
-ay901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2021

Oppiaine

8002 Kieliopinnot, ruotsi

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

ks. lähtötasovaatimus

Viimeksi päivitetty: 30.5.2023