Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL) (AVOIN YO)

1 op, Summer 2021 , ay901038Y
Saavutat sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että pystyt toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2021

Oppiaine

8002 Kieliopinnot, ruotsi

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ks. Lähtötasovaatimus

Viimeksi päivitetty: 30.5.2023